# Tags
#Biznes i finanse

SYNEKTIK SA (9/2022) Informacja o złożeniu znaczącej oferty na system da Vinci w postępowaniu przetargowym zgodnie z prawem zamówień publicznych

Zarząd Synektik SA (Spółka) informuje, że Spółka złożyła ofertę w postępowaniu przetargowym prowadzonym zgodnie z ustawą prawo zamówień publicznych przez Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Lublinie 20-718 przy al. Kraśnicka 100 (Szpital) na zakup robota chirurgicznego da Vinci. Wartość złożonej przez Spółkę oferty wynosi 13 853 058,27 zł netto (14 999 992,69 zł brutto).

Kwota jaką Szpital zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi 14 949 488,20 zł brutto.

W dniu 2 lutego 2022 r. miało miejsce otwarcie ofert i na platformie zakupowej Szpitala ukazała się informacja, że do jego siedziby wpłynęła jedna oferta.

Złożenie przedmiotowej oferty zostało uznane przez Zarząd Synektik za istotne, gdyż jej wartość netto wynosi 11 proc. wartości skumulowanych przychodów Grupy Kapitałowej ze sprzedaży za okres ostatnich czterech kwartałów, a więc przekracza poziom określony wewnętrznie przez Spółkę w indywidualnych standardach raportowania. Przychody uzyskane z realizacji projektu wpłyną na wyniki sprzedaży w roku finansowym 2021, trwającym od 1 października 2021 r. do 30 września 2022 r.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

SYNEKTIK SA (9/2022) Informacja o złożeniu znaczącej oferty na system da Vinci w postępowaniu przetargowym zgodnie z prawem zamówień publicznych

MRiPS: Rodzina 500+. Od 1 lutego można

Leave a comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Wykorzystujemy pliki cookies.    Polityka Prywatności    Zarządzanie cookies
AKCEPTUJĘ