# Tags
#Biznes i finanse

ENEA SA (59/2022) Informacja nt. skutków przyjęcia celu produkcyjnego na 2023 rok przez spółkę zależną Lubelski Węgiel „Bogdanka” S.A. dla podmiotów z GK ENEA

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 57/2022, Zarząd ENEA S.A. [„Spółka”, „Emitent”] informuje, że w dniu 30 września 2022 roku powziął informację o otrzymaniu, przez spółkę ENEA Trading sp. z o.o. [„ENEA Trading”] od spółki Lubelski Węgiel „Bogdanka” S.A. [„LWB”] pism, w których LWB wskazała na kontynuację okoliczności wpływających na wykonanie umów ze spółkami wytwórczymi z Grupy Kapitałowej ENEA [„GK ENEA”] na dostawy węgla kamiennego w perspektywie roku 2023. Zgodnie z przekazaną w ww. pismach informacją LWB szacuje, że niewykonanie umów zawartych ze spółkami ENEA Wytwarzanie, ENEA Elektrownia Połaniec oraz ENEA Ciepło w scenariuszu pesymistycznym dotyczy braku możliwości dostarczenia wolumenu ok. 0,331 mln ton węgla w 2023 roku.

Szczegółowe analizy w zakresie oszacowania wpływu zaistniałej sytuacji na konieczność oraz wolumen węgla kamiennego wymaganego do zakupu przez spółki wytwórcze GK ENEA od innych dostawców niż LWB oraz przyszłe wyniki GK ENEA, w tym wysokości ew. rezerw z tego tytułu pozostają w toku.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Pochodzenie wiadomości: pap-mediaroom.pl

Leave a comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Wykorzystujemy pliki cookies.    Polityka Prywatności    Zarządzanie cookies
AKCEPTUJĘ