# Tags

SYGNITY SA (42/2022) Zawarcie umowy ze Skarbem Państwa – Ministerstwem Rodziny i Polityki Społecznej

Zarząd Sygnity Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej jako: „Sygnity” lub „Wykonawca”) informuje o zawarciu w dniu 29 grudnia 2022 roku pomiędzy Sygnity, a Skarbem Państwa – Ministerstwem Rodziny i Polityki Społecznej (dalej jako: „Zamawiający”) umowy na Utrzymanie w sprawności i rozwój Oprogramowania „POMOST Std” wspierającego realizację zadań z zakresu pomocy społecznej w Jednostkach […]

Wykorzystujemy pliki cookies.    Polityka Prywatności    Zarządzanie cookies
AKCEPTUJĘ