# Tags

SANWIL SA (14/2022) Rejestracja połączenia spółki zależnej z Emitentem

Zarząd SANWIL HOLDING S.A. („Emitent”) informuje, że w dniu 19 października 2022 roku powziął informację o zarejestrowaniu w dniu 19 października 2022 roku przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, połączenia spółki pod firmą: Polski Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o., jako Spółką Przejmowaną, z Emitentem, jako […]

SANWIL SA (10/2022) Uzgodnienie i podpisanie Planu Połączenia spółki zależnej z Emitentem

Zarząd SANWIL HOLDING S.A. („Emitent”, „Spółka Przejmująca”) informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 29 sierpnia 2022 r., uzgodnił ze spółką zależną pod firmą: Polski Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod […]

SANWIL SA (8/2022) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZ SANWIL HOLDING S.A. w dniu 29.06.2022 r.

Zarząd SANWIL HOLDING S.A. informuje, że jedynym akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 29 czerwca 2022 r. w Lublinie (dalej: „Zgromadzenie”), był VALUE FIZ subfundusz 1 z siedzibą w Warszawie z 7 103 049 akcji, uprawniającymi do 7 103 049 głosów, stanowiących 100,00% liczby […]

SANWIL SA (5/2022) I. Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. II. Treść projektów uchwał i dokumentów na ZWZ.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe Zarząd Spółki SANWIL HOLDING S.A. („Spółka”), na podstawie art. 399 § 1, art. 402[1] Kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust. 1 pkt 1) rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych […]

Wykorzystujemy pliki cookies.    Polityka Prywatności    Zarządzanie cookies
AKCEPTUJĘ