• Home
  • Tag: Sanwil Holding SA-PLSANWL00012-SANWIL

SANWIL SA (10/2022) Uzgodnienie i podpisanie Planu Połączenia spółki zależnej z Emitentem

Zarząd SANWIL HOLDING S.A. ("Emitent", "Spółka Przejmująca") informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 29 sierpnia 2022 r., uzgodnił ze spółką zależną pod firmą: Polski Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział…

SANWIL SA (8/2022) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZ SANWIL HOLDING S.A. w dniu 29.06.2022 r.

Zarząd SANWIL HOLDING S.A. informuje, że jedynym akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 29 czerwca 2022 r. w Lublinie (dalej: "Zgromadzenie"), był VALUE FIZ subfundusz 1 z siedzibą w Warszawie z 7 103 049 akcji, uprawniającymi do 7 103…