# Tags
#Biznes i finanse

Komunikat KNF

Komunikat ws. decyzji podjętych przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 13 maja 2022 r. W głosowaniu udział wzięli:

· Jacek Jastrzębski – Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego

· Rafał Mikusiński – Zastępca Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego

· Marcin Mikołajczyk – Zastępca Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego

· Krystian Wiercioch – Zastępca Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego

· Krzysztof Budzich – Przedstawiciel ministra właściwego ds. instytucji finansowych

· Jan Wojtyła – Przedstawiciel ministra właściwego ds. zabezpieczenia społecznego

· Paweł Szałamacha – Członek Zarządu Narodowego Banku Polskiego

· Wojciech Dyduch – Przedstawiciel Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej · Maciej Tomczak – Przedstawiciel Prezesa Rady Ministrów

1. Komisja jednogłośnie zezwoliła na połączenie:

· Banku Spółdzielczego w Krasnymstawie (bank przejmujący) z Bankiem Spółdzielczym w Nieliszu z siedzibą w Stawie Noakowskim (bank przejmowany)

Połączenie odbywa się za zgodą obu banków wyrażoną w stosownych uchwałach podjętych przez ich organy statutowe.

2. Komisja jednogłośnie zakazała spółkom:

· Internetowa Platforma Płatnicza sp. z o.o. · Marpost sp. z o.o. · Multiratka.pl sp. z o.o. · Novus Pro Domo sp. z o.o. wykonywania usług płatniczych w charakterze biura usług płatniczych w związku z rażącym naruszeniem przez te spółki obowiązków związanych z prowadzeniem działalności w charakterze biura usług płatniczych, wynikających z ustawy o usługach płatniczych.

3. Komisja jednogłośnie udzieliła zezwolenia na zmianę statutu:

· Generali Otwartego Funduszu Emerytalnego

4. Komisja jednogłośnie stwierdziła brak podstaw do zgłoszenia sprzeciwu wobec planowanego połączenia:

· Towarzystwa Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska SA i Aviva Towarzystwa Ubezpieczeń Ogólnych SA

· Towarzystwa Ubezpieczeń Allianz Życie Polska SA i Aviva Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie SA

5. Komisja jednogłośnie stwierdziła brak podstaw do zgłoszenia sprzeciwu co do:

· bezpośredniego objęcia przez Allianz Holding eins GmbH z siedzibą w Wiedniu (Austria) oraz pośredniego objęcia przez Allianz SE z siedzibą w Monachium (Niemcy)

akcji Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych Allianz Polska SA z siedzibą w Warszawie (TFI Allianz), w liczbie zapewniającej przekroczenie jednej trzeciej udziału w kapitale zakładowym TFI Allianz oraz przekroczenie jednej trzeciej ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu TFI Allianz. Termin objęcia akcji TFI Allianz ustalono do 30 września 2022 r.

· bezpośredniego objęcia przez Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie SA z siedzibą w Warszawie oraz pośredniego objęcia przez Allianz SE z siedzibą w Monachium (Niemcy)

akcji Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych Allianz Polska SA z siedzibą w Warszawie (TFI Allianz), liczbie zapewniającej przekroczenie jednej trzeciej udziału w kapitale zakładowym TFI Allianz oraz przekroczenie jednej trzeciej ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu TFI Allianz. Termin objęcia akcji TFI Allianz ustalono do 30 września 2022 r.

6. Komisja jednogłośnie zezwoliła na wycofanie akcji z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie SA spółce:

· i2 Development SA z siedzibą we Wrocławiu – z dniem 27 maja 2022 r.

7. Komisja zapoznała się:

· z informacją na temat kredytów konsumpcyjnych według stanu na koniec grudnia 2021 r.

· z sytuacją finansową powszechnych towarzystw emerytalnych w 2021 r.

· z raportem dotyczącym wartości aktywów w zarządzaniu przez zarządzających ASI w 2021 r.

kom mra


Pochodzenie informacji: pap-mediaroom.pl

Leave a comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Wykorzystujemy pliki cookies.    Polityka Prywatności    Zarządzanie cookies
AKCEPTUJĘ