# Tags
#Biznes i finanse

Shanghai Electric publikuje raport na temat społecznej odpowiedzialności biznesu na rok 2022

SZANGHAJ, 2 czerwca 2021 r. /PRNewswire/ — Spółka Shanghai Electric opublikowała swój raport na temat społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR) na rok 2022, podkreślając wyniki i osiągnięcia w obszarze ochrony środowiska, kwestii społecznych i ładu korporacyjnego (ESG) w roku obrotowym 2021.

Jest to 13. Raport CSR od Shanghai Electric, przy czym Spółka nieustannie realizuje swoje zobowiązania dotyczące poprawy przejrzystości praktyk ESG i umocnienia zaangażowania w przyspieszenie światowej transformacji energetycznej zgodnie z zieloną strategią firmy. W Raporcie przedstawiono technologiczne innowacje wprowadzane przez firmę Shanghai Electric, które napędzają rozwój jej trzech kluczowych sektorów działalności – urządzeń energetycznych, urządzeń przemysłowych i zintegrowanych usług, jak również wskazano na znaczne postępy w zakresie realizacji niskoemisyjnej strategii firmy ukierunkowanej na przeciwdziałanie zmianom klimatu na całym świecie. Raport również obejmuje liczne inicjatywy wprowadzane przez Shanghai Electric w celu rozwoju umiejętności pracowników i absolwentów uczelni w ramach działań ukierunkowanych na wykorzystanie ich potencjału zawodowego i budowanie zespołu gotowego na przyszłość, z korzyścią dla energetyki.

„Międzynarodowe przedsiębiorstwa nadal zmagają się z negatywnym wpływem trwającej pandemii, która opóźniła postępy w odbudowie światowej gospodarki, osłabionej współpracy międzynarodowej i ograniczonych przez pandemię działań zmierzających do rozwiązania kwestii zmian klimatycznych. W obliczu zbiegu globalnych wyzwań, firma Shanghai Electric określiła priorytety dotyczące niskoemisyjnych technologii i transformacji cyfrowej, w drodze do zajęcia pozycji lidera i innowatora branży nowej energii” – stwierdzono w Raporcie.

Umacnianie przyszłości dzięki przełomowym rozwiązaniom technologicznym

W celu dostarczenia innowacyjnych i niezawodnych technologii, oraz rozwiązań przeciwdziałających zmianom klimatu w całym ekosystemie energetycznym, firma Shanghai Electric zwiększyła inwestycje w morską energetykę wiatrową, przy równoczesnym umacnianiu potencjału badawczo-rozwojowego ukierunkowanego na rozwój innowacji w zakresie magazynowania energii. Dzięki cyfryzacji, automatyzacji i zrównoważonemu rozwojowi, stanowiącym siłę napędową działalności firmy, spółka Shanghai Electric opracowała swoje nowoczesne technologie urządzeń przemysłowych w celu rozwoju automatyzacji i systemowych rozwiązań inteligentnej energii, inteligentnej produkcji i inteligentnej infrastruktury. Jeżeli chodzi o zintegrowane usługi, Spółka przyspiesza działania obejmujące transformację modelu biznesowego w celu serwicyzacji oferty produktowej.

ESG jako podstawowy segment działalności

W celu umocnienia nieustannych starań ukierunkowanych na optymalizację działań nadzorczych i zarządczych w ramach ESG, firma Shanghai Electric powołała komitet ESG, którego zadaniem jest opracowanie ogólnej strategii Spółki w zakresie ochrony środowiska, kwestii społecznych i ładu korporacyjnego, ocena ryzyka szkodliwego wpływu działalności spółki na środowisko, jak również ocena wyników i postępów w obszarze ESG.

W kontekście neutralności pod względem emisji CO2 w Chinach i chińskich celów w zakresie szczytowych emisji CO2, firma Shanghai Electric odpowiada na wezwanie do przejścia na odnawialne źródła energii poprzez innowacyjne rozwiązania biznesowe i wyposażenie jej produktów w energooszczędną technologię w celu wsparcia działań zmierzających do obniżenia emisji. Spółka Shanghai Electric współpracuje również z partnerami w celu budowy zielonego łańcucha dostaw i utrzymania najwyższych standardów, aby zapewnić, że każdy etap cyklu życia produktu, od projektu i produkcji po eksploatację i konserwację, jest realizowany w sposób odpowiedzialny.

Raport również zawiera szczegółowe informacje dotyczące działań podejmowanych przez Shanghai Electric w celu rozwiązania problemów środowiskowych, jak również dane na temat obniżenia zużycia energii, emisji gazów cieplarnianych, zużycia wody, oraz emisji zanieczyszczeń i ilości generowanych odpadów, zgodnie z ambitnym celem stania się w pełni zrównoważoną firmą w nadchodzących dekadach.

Przyspieszenie zielonej transformacji w celu zapewnienia zrównoważonej przyszłości

Firma Shanghai Electric przyspiesza rozwój i zastosowanie niskoemisyjnych technologii, w tym energetyki wodorowej, technologii magazynowania energii oraz wychwytywania dwutlenku węgla, przy równoczesnym wykorzystaniu mocnych stron działalności do promowania rozwoju i budowy nowych projektów energetycznych. W międzyczasie Spółka stale udoskonala swoje plany w zakresie rozwiązań i usług obejmujących odnawialne źródła energii w celu zwiększenia możliwości zapewnienia odbiorcom nowej energii.

Firma Shanghai Electric umocniła Zjednoczone Emiraty Arabskie w ich działaniach na rzecz wsparcia transformacji energetycznej kraju poprzez budowę Stacji Magazynowania Energii Słonecznej w Dubaju. Wyposażona w system fotowoltaiczny o mocy 400KW i system magazynowania energii z akumulatorem klasy 1MWh, inwestycja ta polega na wymianie spalinowych agregatów prądotwórczych stosowanych w biurach Shanghai Electric w Dubaju na odnawialne źródła energii.

Umacnianie pozycji nowego pokolenia techników i inżynierów elektryków dzięki programom rozwoju umiejętności

Sprawiedliwe traktowanie jest integralną częścią kultury organizacyjnej Shanghai Electric, a spółka aktywnie promuje różnorodność, równe traktowanie i włączenie poprzez stworzenie środowiska pracy, które jest otwarte dla wszystkich i każdego docenia. Firma Shanghai Electric tworzy przestrzeń do pracy, gdzie wszyscy pracownicy mogą samodzielnie wyznaczyć swoją ścieżkę kariery i mogą skorzystać z kanałów i platform do chwalenia się swoimi umiejętnościami zawodowymi i ich rozwijania. W 2021 roku, spółka Shanghai Electric znalazła się na 15. miejscu rankingu „Najlepszy Chiński Pracodawca” opracowanego przez czasopismo Forbes.

W celu zapewnienia pracownikom równych możliwości i przestrzeni do wykorzystania ich potencjału, firma Shanghai Electric ustanowiła programy kształcenia zawodowego i programy szkoleniowe dla pracowników. Stworzony w formacie dopasowanym do potrzeb pracowników odpowiedzialnych za różne obszary działalności firmy, program szkoleń wewnętrznych ukierunkowany jest na realizację ich różnorodnych zainteresowań i wypełnienie szczególnych indywidualnych wymogów, tym samym ułatwiając rozwój kariery. Firma Shanghai Electric angażuje się również w rozwój młodzieży poprzez partnerstwa z uczelniami wyższymi i placówkami edukacyjnymi tworzone w celu zapewnienia oferty stacjonarnych programów szkoleniowych ukierunkowanych na poprawę możliwości zatrudnienia studentów.

Prowadzenie rozwoju chińskiego sektora energetycznego

Z myślą o zapewnieniu przestrzeni do zgromadzenia czołowych przedstawicieli branży w celu wymiany doświadczeń, umocnienia partnerstw biznesowych i omówienia szans i wyzwań stojących przed chińską energetyką, w 2021 r. spółka Shanghai Electric organizowała cykle konferencji, wykładów i sympozjów, w których udział wzięło 72 ekspertów i ponad 700 krajowych naukowców. Podczas tych ogólnokrajowych wydarzeń przedstawiciele przedsiębiorstw zorganizowali premiery 103 projektów i podpisali 22 umowy. Ponadto, firma Shanghai Electric przeznaczyła 3,4% łącznych przychodów na prace badawczo-rozwojowe w 2021 r., przy czym wydatki na działania BiR w zakresie kluczowych technologii i urządzeń zwiększają się z każdym rokiem.

Logo – https://mma.prnewswire.com/media/1800747/logo_new_Logo.jpg

Źródło: Shanghai Electric

Źródło informacji: PR Newswire

 


Źródło informacji: pap-mediaroom.pl

Shanghai Electric publikuje raport na temat społecznej odpowiedzialności biznesu na rok 2022

PROGRAMISTA JAVA – Praca lublin

Leave a comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Wykorzystujemy pliki cookies.    Polityka Prywatności    Zarządzanie cookies
AKCEPTUJĘ