# Tags
#Polityka i społeczeństwo

Inwestycja w dostępność: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wspiera osoby z niepełnosprawnościami

Małgorzata Jarosińska-Jedynak w poniedziałek podczas wizyty w Rzeszowie ogłosiła, że rząd przeznaczy 3,7 mld zł z funduszy unijnych na działania mające na celu zwiększenie dostępności dla osób z niepełnosprawnościami. Minister podkreśliła, że środki te pozwolą zminimalizować skutki wykluczenia społecznego.

Wiceminister wzięła udział w spotkaniu podkarpackiego Sejmiku Rehabilitacyjnego, które dotyczyło kwestii dostępu do świadczeń rehabilitacyjnych, jak również szkoleń dla terapeutów i potrzeb osób niepełnosprawnych w regionie.

„Na działania na rzecz dostępności i zmian systemowych dla osób z niepełnosprawnościami w nowym programie krajowym przeznaczymy 3,7 mld zł, w tym 700 mln zł na samo wdrożenie i przetestowanie rozwiązań dotyczących zatrudnienia wspomaganego do systemu wsparcia osób z niepełnosprawnościami” –  powiedziała wiceminister Jarosińska-Jedynak na posiedzeniu Sejmiku.

Na potwierdzenie tego wiceminister przedstawiła szczegółowy plan, w którym opisała, jak Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej będzie wdrażać nowe programy i wspierać aktywność osób z niepełnosprawnościami w kolejnych latach.

Wiceminister oświadczyła, że w perspektywie finansowej funduszy unijnych na lata 2021-2027 Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej zamierza zintensyfikować wysiłki w zakresie wspierania osób z niepełnosprawnościami. Plan zaakceptowany przez wiceministera obejmuje szczegółowe działania, które umożliwią skuteczne wdrożenie programów mających na celu pobudzenie aktywności osób z niepełnosprawnościami.

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej wyraziło zobowiązanie do zapewnienia dostępu do środków finansowych, programów i usług niezbędnych do wsparcia osób z niepełnosprawnościami. Wiceminister podkreśliła, że Ministerstwo przygotowuje szereg inicjatyw, które mają na celu zwiększenie możliwości tych osób i dostęp do równych szans.

„Dzięki funduszom europejskim staramy się w sposób kompleksowy i wielowymiarowy wpływać na zmniejszanie obszarów wykluczenia społecznego. (…) Cały czas, również dzięki funduszom unijnym, staramy się tworzyć nowe możliwości zatrudniania dla osób z niepełnosprawnościami oraz przyczyniać się do  poprawy ich sytuacji na rynku pracy” – zaznaczyła.

Analiza Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej wykazała, że wykorzystanie środków unijnych w celu wzmocnienia spójności społecznej okazało się skuteczne.

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej podkreśliło, że dzięki Europejskiemu Funduszowi Społecznemu od 2014 roku blisko 600 tys. osób z niepełnosprawnościami uzyskało wsparcie.

Według danych MFiPR, środki unijne wydatkowane w celu wzmocnienia spójności społecznej okazały się skuteczne.

W latach 2014-2023 Europejski Fundusz Społeczny pomógł blisko 600 tys. osobom z niepełnosprawnościami w zapewnieniu odpowiedniego wsparcia.

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej potwierdziło, że środki unijne przeznaczone na wzmocnienie spójności społecznej odniosły sukces.

Europejski Fundusz Społeczny w latach 2014-2023 wspierał blisko 600 tys. osób z niepełnosprawnościami poprzez finansowanie potrzebnych środków.

MFiPR odnotowało skuteczne wykorzystanie środków unijnych w celu wzmocnienia spójności społecznej.

Okazało się, że Europejski Fundusz Społeczny w okresie 2014-2023 zapewnił wsparcie ponad 600 tys. osobom z niepełnosprawnościami.

„W odpowiedzi na potrzebę wypełnienia luki zatrudnieniowej wyodrębniliśmy osobne działanie w programie krajowym skierowane na aktywizację zawodową i poprawę jakości miejsc pracy osób z niepełnosprawnościami, z którego skorzystało już 8 tys. osób, a blisko 45 proc. z nich podjęło pracę w ciągu pół roku od zakończenia udziału w projekcie” – poinformowało MFiPR.

Sejmik Rehabilitacyjny stanowi platformę do wymiany doświadczeń i promowania nowych pomysłów na wyrównywanie szans osób z niepełnosprawnościami, tak aby móc umożliwić im pełne uczestnictwo w życiu społecznym. Jego uczestnicy to zarówno osoby z niepełnosprawnościami, jak i przedstawiciele instytucji, organizacji, administracji rządowej oraz samorządów.


Pochodzenie informacji: pap-mediaroom.pl

Leave a comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Wykorzystujemy pliki cookies.    Polityka Prywatności    Zarządzanie cookies
AKCEPTUJĘ