# Tags
#Biznes i finanse

SANWIL SA (14/2022) Rejestracja połączenia spółki zależnej z Emitentem

Zarząd SANWIL HOLDING S.A. („Emitent”) informuje, że w dniu 19 października 2022 roku powziął informację o zarejestrowaniu w dniu 19 października 2022 roku przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, połączenia spółki pod firmą: Polski Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o., jako Spółką Przejmowaną, z Emitentem, jako Spółką Przejmującą, zgodnie z Planem połączenia, o którym Emitent informował raportem bieżącym nr 10/2022 z dnia 29 sierpnia 2022 r. Zgodnie z treścią art. 493 § 2 Ksh wpis połączenia do rejestru przedsiębiorców wywołuje skutek wykreślenia Spółki Przejmowanej z Krajowego Rejestru Sądowego. Zgodnie z treścią art. 494 § 1 Ksh natomiast w wyniku połączenia Emitent wstępuje z Dniem Połączenia we wszystkie prawa i obowiązki Spółki Przejmowanej.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Wiadomość pochodzi z serwisu: pap-mediaroom.pl

SANWIL SA (14/2022) Rejestracja połączenia spółki zależnej z Emitentem

MI: W Wilnie o innowacjach w transporcie

Leave a comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Wykorzystujemy pliki cookies.    Polityka Prywatności    Zarządzanie cookies
AKCEPTUJĘ