# Tags
#Biznes i finanse

NTT SYSTEM SA (6/2022) Podpisanie aneksu do umowy faktoringu z Pekao Faktoring Sp. z o.o.

Zarząd NTT System S.A. (dalej :Spółka, Emitent) z siedzibą w Zakręcie informuje, iż w dniu 27 maja 2022 roku wpłynął do Spółki podpisany przez Pekao Faktoring Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie (dalej: “Faktor”) aneks

do umowy faktoringu krajowego z przejęciem ryzyka z dnia 17 stycznia 2020 r., podwyższający maksymalny limit

finansowania Spółki do kwoty 36.500.000,00 PLN (słownie: trzydzieści sześć milionów pięćset tysięcy złotych)

lub równowartości w EUR. Pozostałe warunki umowy pozostają bez zmian oraz nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych w obrocie dla tego rodzaju umów.

Informację o zawartej umowie faktoringowej Emitent przekazał w raporcie bieżącym nr 04/2020 z dnia 28 stycznia 2020 roku, 30/2020 z dnia 16 listopada 2020 roku oraz 13/2021 z dnia 13 września 2021 roku.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Informacja pochodzi z serwisu: pap-mediaroom.pl

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Wykorzystujemy pliki cookies.    Polityka Prywatności    Zarządzanie cookies
AKCEPTUJĘ