# Tags
#Biznes i finanse

BioMaxima: Przełom w finansowym sukcesie Grupy Kapitałowej

BioMaxima SA, czołowy polski producent i eksporter diagnostyki laboratoryjnej, w 2022 roku wypracowała przychody netto w wysokości 143 867 000 zł, co stanowi wzrost o ponad 80 proc. w stosunku do ubiegłego roku. To rekordowe wyniki finansowe dla Grupy Kapitałowej, które notuje już trzeci rok z rzędu.

BioMaxim w 2022 roku osiągnął EBITDA w wysokości 36 874 000 zł, co oznacza wzrost o 182 proc. w porównaniu do roku poprzedniego. Zysk netto, który jest wynikiem działalności operacyjnej powiększonej o amortyzację wyniósł w tym samym okresie 28 885 000 zł.

2022 rok był dla BioMaxima niezwykle udany – firma zaliczyła powodzenie na giełdzie, a także została wyróżniona w rankingu FT1000 dziennika „Financial Times”. Prezes Łukasz Urban podkreśla, że to świadectwo sukcesu BioMaximy, która wyróżnia się szybkim rozwojem wśród europejskich spółek.

„Konsekwentnie realizujemy opisaną w prospekcie strategię budowy silnego polskiego producenta testów służących do diagnostyki zakażeń, jedynego w regionie Europy Środkowej wytwórcy systemów do oznaczania lekowrażliwości” – podkreślał Łukasz Urban podczas prezentacji wyników spółki w Centrum Prasowym PAP.

Sukces BioMaximy w II połowie 2022 roku był imponujący. Liczba pracowników wzrosła o ponad 30%, a przychody ze sprzedaży wzrosły o ponad 40%. Prezes firmy podkreśla, że sukces spółki był możliwy dzięki wzmożonemu wysiłkowi całej załogi oraz wykorzystaniu zarobionych przez spółkę środków do dalszego rozwoju.

W II połowie 2022 roku obroty spółki związane z diagnostyką COVID-19 stanowiły zaledwie 3% całości przychodów. Natomiast sprzedaż produktów niezwiązanych z pandemią wzrosła w porównaniu z rokiem 2019 o 38%. Produkty tradycyjne BioMaximy nieustannie się rozwijają, a wartości przychodów w 2022 roku były najwyższe od czasu powstania firmy.

Rok 2022 przyniósł dla BioMaximy imponujące wyniki. Zwiększenie zatrudnienia o ponad 30%, a przychody ze sprzedaży o ponad 40% było możliwe dzięki ciężkiej pracy całego zespołu oraz wykorzystaniu zarobionych przez spółkę środków do dalszego postępu.

BioMaxima SA poinformowała, że zakończyła budowę nowego zakładu produkcyjnego w Lublinie oraz adaptację budynku magazynowego i biurowego o łącznej powierzchni użytkowej 2350 mkw. Spółka oczekuje teraz na wydanie pozwolenia na użytkowanie, które pozwoli jej zwiększyć dostępną infrastrukturę aż do 6000 mkw.

Aby zrealizować planowane na ten rok inwestycje, BioMaxima zamierza zainwestować w rozbudowę mocy produkcyjnych w segmencie mikrobiologii w istniejącym budynku. Prace rozpoczną się w III kwartale bieżącego roku i zostaną ukończone w ciągu 12 miesięcy.

BioMaxima kontynuuje również prace rozwojowe, które mają na celu opracowanie technologii produkcji wykrywających nowe oznaczenia z krwi i innych płynów ustrojowych, a także ich zastosowanie w przemyśle.

W celu zrealizowania zaplanowanych inwestycji na ten rok, BioMaxima zainwestuje w rozbudowę mocy produkcyjnych w segmencie mikrobiologii w obecnym budynku. Prace zostaną rozpoczęte w III kw. bieżącego roku i zakończone w ciągu okresu 12 m-cy.

Firma nadal prowadzi prace rozwojowe w celu opracowania technologii produkcji, która będzie wykrywać nowe oznaczenia z krwi i innych płynów ustrojowych, a także ich zastosowania w przemyśle.

W trakcie spotkania z inwestorami, Zarząd BioMaxima SA ocenił, że przeprowadzane projekty inwestycyjne i rozwojowe, przedstawione w Prospekcie Strategii, przyniosą dodatkowe przychody w segmencie lekowrażliwości (AST), szybkich testów, diagnostyki molekularnej i mikrobiologii, w ciągu następnych trzech lat. Oszacowano, że wyniosą one od 45 do 75 milionów złotych w skali roku.

Na konferencji podkreślono także, że w wyniku obecnego kryzysu pandemicznego, szybkie testy stały się obecne w świadomości publicznej. Przykładem tej tendencji w Polsce jest zmiana Prawa Pracy, która wprowadziła obowiązek testowania pracowników przez pracodawców.

BioMaxima SA wykazała dobrą formę finansową w 2022 roku, czego dowodem jest wypłacona dywidenda w wysokości 1 948 000 zł oraz skup akcji własnych za kwotę 5 mln zł, gdzie firma nabyła 180 187 akcji własnych celem ich umorzenia. Na koniec 2022 roku wskaźnik pokrycia kapitałami własnymi sumy bilansowej spółki wyniósł 70,5 proc., co potwierdza, że BioMaxima SA znajduje się w dobrej kondycji finansowej.

Analitycy DM BDM opublikowali raport z dnia 25 kwietnia, w którym wydali rekomendację „kupuj” dla akcji BioMaximy, ustawiając cenę docelową na poziomie 38,7 zł. Zdaniem analityków, spółka działa na bardzo dynamicznym rynku diagnostyki in vitro, dobrze wykorzystując szansę, jaką przyniosła pandemia COVID-19. Wysoka zdolność operacyjna spółki wpłynęła na jej rosnącą rozpoznawalność oraz przewidywane w 2023 roku wyższe od ubiegłorocznych przychody/ EBIT/ EBITDA/ zysk netto na poziomie 64,5/ 5,8/ 8,5/ 4,9 mln zł.

Analitycy DM BDM w swoim raporcie z 25 kwietnia wydali rekomendację „kupuj” dla akcji BioMaximy, wskazując cenę docelową na poziomie 38,7 zł. Przedstawili oni także zalety działalności spółki na rynku diagnostyki in vitro, w tym jej zdolność do wykorzystania szansy, jaką przyniosła pandemia COVID-19. Ponadto wskazali, że według ich prognoz w roku 2023 można spodziewać się przychodów/ EBIT/ EBITDA/ zysku netto BioMaximy na poziomie 64,5/ 5,8/ 8,5/ 4,9 mln zł.


Pochodzenie wiadomości: pap-mediaroom.pl

Leave a comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Wykorzystujemy pliki cookies.    Polityka Prywatności    Zarządzanie cookies
AKCEPTUJĘ