# Tags
#Biznes i finanse

Nowa obwodnica Opatowa – zapowiedź lepszej przyszłości transportu w regionie

Rząd wprowadza działania mające na celu poprawę infrastruktury drogowej w całej Polsce. Prace budowlane na budowie obwodnicy Opatowa w ciągu drogi krajowej nr 9 i drogi ekspresowej S74 rozpoczęły się już w marcu. Dzięki temu mieszkańcy zyskają lepsze bezpieczeństwo, a kierowcy podróżujący drogami krajowymi nr 9 i 74 odczują ulgę. Realizacja tej inwestycji jest odpowiedzią Rządu na postulaty społeczne

Korzyści z budowy obwodnicy Opatowa

  • Poprawa bezpieczeństwa – ograniczenie natężenia ruchu pojazdów ciężkich w centrum miasta
  • Skrócenie czasu podróżowania – znacznie skrócenie czasu podróży drogami krajowymi nr 9 i 74
  • Poprawa jakości życia mieszkańców – ograniczenie hałasu i spalin w centrum miasta
  • Stworzenie komfortowych i bezpiecznych połączeń drogowych – zapewnienie bezpiecznego i komfortowego połączenia drogowego miedzy Opatowem, Tarnobrzegiem i innymi miastami

Budowa obwodnicy ma znaczący wpływ na rozwój regionu. Przyczyni się do stworzenia nowych miejsc pracy i samodzielności lokalnych społeczności. Inwestycja ma szczególne znaczenie dla mieszkańców regionu, którzy będą mieli szybszy dostęp do pracy, szkół i służby zdrowia. Łącząc zakorkowane miasta i regiony, budowa obwodnicy Opatowa zapewni również wzrost gospodarczy i przyczyni się do tworzenia nowych miejsc pracy w województwie świętokrzyskim.

Inwestycja ma znaczące znaczenie dla całego kraju i dlatego jest szczególnie ważna. Będzie miała wpływ na poprawę jakości życia dla mieszkańców regionu, co w połączeniu z wzrostem gospodarczym i nowymi miejscami pracy, stanowić będzie ogromny krok naprzód w rozwoju tego regionu.

Korzyści z inwestycji

  • Poprawa jakości i bezpieczeństwa ruchu drogowego – obniżenie intensywności ruchu, zmniejszenie przeciążenia sieci komunikacyjnej, zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego.
  • Ułatwienie dotarcia do regionu – stworzenie dogodnych warunków do dostępu do Opatowa i okolicznych miejscowości.
  • Poprawa warunków życia mieszkańców – zmniejszenie hałasu i zanieczyszczenia powietrza, poprawa stanu środowiska.

Nowa obwodnica Opatowa wpłynie pozytywnie na komfort życia mieszkańców, a także znacząco przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa na drogach oraz poprawy jakości życia mieszkańców. Wartość inwestycji wynosi ok. 321 milionów złotych, a jej realizacja powinna zakończyć się w 2021 roku.

Realizacja tej inwestycji wpisuje się w założenia Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2016-2023 i stanowi istotny element układu komunikacyjnego Polski.

Łącznik w ciągu DK74 w Opatowie

Uzupełnieniem obwodnicy Opatowa będzie jednojezdniowy łącznik w ciągu DK74, poprowadzony na północ od miasta. Dzięki budowie łącznika kierowcy podróżujący na trasach Kielce – Lublin oraz Radom – Ostrowiec Świętokrzyski – Annopol – Kraśnik nie będą musieli wjeżdżać do miasta.

Inwestycja połączy węzeł na DK9 planowany w ramach obwodnicy Opatowa z DK74 w okolicy Adamowa. Odcinek planowany jest jako jednojezdniowa droga klasy GP o długości około 3 km.

Prace obejmą między innymi:

  • Budowę obiektów inżynierskich zlokalizowane na trzech skrzyżowaniach z drogami powiatowymi
  • Budowę dróg dojazdowych dla skomunikowania przyległych terenów

Na łącznik będzie można wjechać poprzez dwa ronda. Budowa łącznika w ciągu DK74 jest jedną z najważniejszych inwestycji drogowych zaplanowanych na terenie powiatu opatowskiego, dzięki której powstanie szybka i bezpieczna trasa wyjazdowa z miasta.

UWAGA: komunikaty publikowane są w serwisie PAP bez wprowadzania przez PAP SA jakichkolwiek zmian w ich treści, w formie dostarczonej przez nadawcę. Nadawca komunikatu ponosi odpowiedzialność za jego treść – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe. (PAP)

kom/ pad/

Budowa łącznika rozpocznie się jeszcze w 2020 roku, a jej ukończenie zaplanowano na 2022 rok. Prace związane z budową przyspieszą rozwój powiatu, a także zwiększą bezpieczeństwo na drogach, zapewniając szybsze i bezpieczniejsze połączenie z miastami w okolicy.


Źródło: pap-mediaroom.pl

Leave a comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Wykorzystujemy pliki cookies.    Polityka Prywatności    Zarządzanie cookies
AKCEPTUJĘ