# Tags
#Biznes i finanse

W Maastricht spotkanie panelu obywatelskiego Konferencji ws. Przyszłości Europy

Gospodarzami ostatniej sesji Panelu, w którym weźmie udział około 200 obywateli z UE, są Europejski Instytut Administracji Publicznej w Maastricht i Studio Europa Maastricht. Pierwsze spotkanie Panelu „UE na świecie/migracja” odbyło się w październiku ubiegłego roku w Strasburgu, kolejne w listopadzie miało formę online.

Podczas pierwszego spotkania uczestnicy ustalili pięć wątków do dalszych dyskusji: samowystarczalność i stabilność; UE jako partner międzynarodowy; silna UE w świecie, w którym panuje pokój; ludzki wymiar migracji; oraz odpowiedzialność i solidarność w całej UE.

W ciągu najbliższego weekendu (11-13 lutego), uczestnicy Panelu sfinalizują swoje zalecenia, które następnie zostaną omówione w dniach 11-12 marca podczas posiedzenia plenarnego Konferencji. Wszystkie istotne informacje, w tym najnowsze sprawozdanie z prac Panelu, można znaleźć na dedykowanej wydarzeniu stronie internetowej (https://futureu.europa.eu/assemblies/citizens-panels/f/301/).

Sesja odbędzie się z fizycznym udziałem panelistów, z poszanowaniem środków zdrowia publicznego obowiązujących w Holandii. Aby mieć pewność, że wszyscy uczestnicy będą mogli wziąć w nim udział, organizatorzy udostępnią również urządzenia umożliwiające zdalne połączenie.

Kluczowe spotkania będą transmitowane na żywo za pośrednictwem Wielojęzycznej Platformy Cyfrowej Konferencji oraz w Centrum Multimedialnym Parlamentu Europejskiego (piątek i niedziela), gdzie dostępne będą również nagrania.

Europejskie panele obywatelskie są głównym elementem Konferencji w sprawie przyszłości Europy organizowanej przez Parlament Europejski, Radę UE i Komisję Europejską na podstawie ich wspólnej deklaracji. Obywatele biorący udział w dyskusjach zostali wybrani losowo przez wyspecjalizowanych wykonawców przy użyciu metod zapewniających, że są oni reprezentatywni dla różnorodności UE pod względem pochodzenia geograficznego, płci, wieku, statusu społeczno-ekonomicznego i poziomu wykształcenia. Młodzież w wieku od 16 do 25 lat stanowi jedną trzecią każdego panelu. Obrady paneli uwzględniają ponadto opinie obywateli zebrane z całej Europy za pośrednictwem wielojęzycznej platformy cyfrowej, a także wkład wybitnych naukowców i innych ekspertów.

Każdy panel zajmie się jednym z obszarów, na których temat obywatele zgłaszali swoje pomysły. Pierwszy obszar obejmuję: silniejszą gospodarkę, sprawiedliwość społeczną, zatrudnienie, edukację, kulturę, młodzież i sport oraz transformację cyfrową. Kolejny dotyczy demokracji europejskiej, wartości i prawa, praworządności i bezpieczeństwa. Trzeci panel skupia się na zmianach klimatu, środowisku i zdrowiu. Natomiast ostatni koncentruje się na dwóch kwestiach: UE w świecie i migracji.

Panele sformułują rekomendacje omawiane następnie na sesji plenarnej z udziałem m.in. przedstawicieli instytucji UE i parlamentów narodowych. Rekomendacje paneli zostaną uwzględnione w końcowym raporcie, który zostanie sporządzony wiosną 2022 r. przez zarząd konferencji. W skład zarządu wchodzą przedstawiciele Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji Europejskiej – instytucji, które będą musiały wprowadzić zalecenia w życie – a także obserwatorzy reprezentujący wszystkie strony Konferencji.

Źródło informacji: EuroPAP News

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Wykorzystujemy pliki cookies.    Polityka Prywatności    Zarządzanie cookies
AKCEPTUJĘ