# Tags

ASSECO BS SA (17/2022) Ustalenie tekstu jednolitego Statutu Asseco Business Solutions S.A.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 16/2022 z dnia 22 sierpnia 2022 r., Zarząd Asseco Business Solutions S.A. (dalej „Asseco BS”) niniejszym informuje, iż 14 września 2022 r. Rada Nadzorcza Asseco BS ustaliła tekst jednolity Statutu Spółki. Zmiany w […]

ASSECO BS SA (16/2022) Rejestracja zmian statutu Spółki

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 13/2022 z dnia 12 lipca 2022 roku, Zarząd Asseco Business Solutions S.A. niniejszym informuje, że w dniu 22.08.2022 r. powziął informację o zarejestrowaniu przez Sąd Rejonowy Lublin – Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, w dniu 18.08.2022 r., zmiany Statutu Spółki dokonanej […]

ASSECO BS SA (13/2022) Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Business Solutions S.A. w dniu 12 lipca 2022 r.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe Zarząd Asseco Business Solutions S.A. podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 12 lipca 2022 roku w Lublinie. Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Business Solutions S.A. w dniu 12 […]

ASSECO BS SA (14/2022) Powołanie Członka Rady Nadzorczej Asseco Business Solutions S.A.

Zarząd Asseco Business Solutions S.A. informuje, iż w dniu 12 lipca 2022 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Business Solutions S.A. postanowiło powołać w skład Rady Nadzorczej Spółki Pana Artura Osuchowskiego do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej w celu uzupełnienia bieżącej, pięcioletniej kadencji, obejmującej okres od dnia 31 maja 2022 roku. Powołanie jest skuteczne od dnia […]

ASSECO BS SA (12/2022) Informacja o kandydacie do Rady Nadzorczej Asseco Business Solutions S.A.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe W związku ze zwołanym na dzień 12 lipca 2022 roku Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniem Asseco Business Solutions Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie („Asseco BS”), Zarząd Asseco BS, działając zgodnie z Dobrymi Praktykami Spółek Notowanych na GPW 2021, zapewniając Akcjonariuszom […]

ASSECO BS SA (11/2022) Ogłoszenie Zarządu Asseco Business Solutions o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe Zarząd Asseco Business Solutions Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie przy ul. Konrada Wallenroda 4C, 20-607 Lublin, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin – Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru […]

ASSECO BS SA (10/2022) Wybór Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Asseco Business Solutions S.A. oraz wybór Komitetu Audytu

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 8/2022 z dnia 31.05.2022 r. w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej na nową kadencję, Zarząd Asseco Business Solutions S.A. z siedzibą w Lublinie ( dalej zwanej „Spółką”) informuje, że Rada Nadzorcza Spółki na posiedzeniu w dniu 08.06.2022 r. podjęła uchwały w sprawie wyboru Pana Rafała Kozłowskiego na Przewodniczącego Rady […]

ASSECO BS SA (5/2022) Informacja o kandydatach Asseco Enterprise Solutions, a.s. z siedzibą w Bratysławie do Rady Nadzorczej Asseco Business Solutions S.A.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe W związku ze zwołanym na dzień 31 maja 2022 roku Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem Asseco Business Solutions Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie („Asseco BS”), Zarząd Asseco BS działając zgodnie z Dobrymi Praktykami Spółek Notowanych na GPW 2021, zapewniając Akcjonariuszom […]

ASSECO BS SA (4/2022) Ogłoszenie Zarządu Asseco Business Solutions o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe Zarząd Asseco Business Solutions Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie przy ul. Konrada Wallenroda 4C, 20-607 Lublin, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin – Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru […]

Wykorzystujemy pliki cookies.    Polityka Prywatności    Zarządzanie cookies
AKCEPTUJĘ