# Tags
#Biznes i finanse

DGA SA (6/2022) Podpisanie umowy na realizację projektu pt. „MODEL DOM – skalowanie innowacji społecznej”

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 5/2022 z dnia 22 kwietnia 2022 r. Zarząd DGA S.A. informuje, iż w dniu 11 maja 2022 r. zawarta została umowa o dofinansowanie projektu pt. „MODEL DOM – skalowanie innowacji społecznej” złożony w ramach konkursu nr POWR.04.01.00-IZ.00-00-035/21 Projekt realizowany będzie w partnerstwie z FUNDACJA WSPIERANIA ZDROWIA DZIECI I MŁODZIEŻY.

Projekt złożony przez DGA S.A. opiewa na łączną kwotę dofinansowania w wysokości 2 074 800,00 zł. Kwota przypadająca dla DGA S.A: 1 734 572,00 zł.

Kwota przypadająca dla Fundacji WSPIERANIA ZDROWIA DZIECI I MŁODZIEŻY: 340 228,00 zł.

Projekt będzie realizowany do 30 czerwca 2023 r.

Celem projektu jest upowszechnienie modelu kompleksowego wsparcia rodzin dzieci w trakcie leczenia onkologicznego lub po przebytej chorobie onkologicznej, z uwzględnieniem instytucji środowiska lokalnego, poprzez wdrożenie modelu w instytucjach na terenie całego kraju.

Projekt obejmie swoim zasięgiem co najmniej 15 podmiotów funkcjonujących w systemie ochrony zdrowia, które zawarły kontrakt z NFZ na prowadzenie Ośrodka Środowiskowej Opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej dla Dzieci i Młodzieży (I poziom referencyjny nowego modelu ochrony zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży).

Zabezpieczenie prawidłowej realizacji umowy stanowi weksel własny in blanco wraz z wypełnioną deklaracją wekslową. Zapisy umowy są standardowe i nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego rodzaju umów.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Źródło: pap-mediaroom.pl

Leave a comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Wykorzystujemy pliki cookies.    Polityka Prywatności    Zarządzanie cookies
AKCEPTUJĘ