# Tags
#Polityka i społeczeństwo

Inwestujemy w przyszłość Polski – wspierając lokalne inwestycje KPRM

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów ogłasza:

Jako rząd uważamy, że zrównoważony rozwój miast, miasteczek i wsi w całym kraju jest kluczowy. Premier Mateusz Morawiecki podczas II Kongresu Małych i Średnich Miast w Chełmie przedstawił dotychczasowe wsparcie, jakie przekazujemy samorządom. Inwestujemy w infrastrukturę drogową, wodociągową i sportową, a także w uszczelnienie systemu podatkowego i naprawę finansów publicznych. W ten sposób realizujemy nasze programy w całym kraju. Szef rządu zapowiedział kontynuację wsparcia finansowego samorządów w ich rozwoju.

Rząd wspiera samorządy

Polska musi zmierzyć się z szeregiem wyzwań, od pandemii COVID-19 po kryzys energetyczny i inflację spowodowaną agresją Rosji na Ukrainę. Mimo tych trudnych czasów rząd wspiera samorządy na każdym poziomie. Poprzez fundusze rządowe, małe i duże miasta i miasteczka mogą realizować inwestycje, które poprawią jakość życia ich mieszkańców.

Rządowy Program Przeciwdziałania Wykluczeniu Cyfrowemu ma na celu wyrównywanie szans w dostępie do szerokopasmowego internetu. Program polega na dofinansowaniu budowy infrastruktury szerokopasmowej w gminach, powiatach i miastach, a także udostępnianiu sprzętu i usług internetowych dla gospodarstw domowych. Do tej pory zrealizowano ponad 8 mln złotych wsparcia.

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich to program, który służy do wspierania rozwoju miast i wsi w całej Polsce. Celem programu jest poprawa jakości życia mieszkańców oraz rozwój infrastruktury, takiej jak kanalizacja, szkoły i drogi. Do tej pory w ramach programu przeznaczono ponad 9 miliardów złotych.

Program Ochrony Powierzchni Zieleni i Zasobów Wodnych jest skierowany do samorządów w całej Polsce, aby wspierać tworzenie i utrzymywanie zielonych przestrzeni publicznych. Program obejmuje między innymi budowę nowych parków, rewitalizację zabytkowych ogrodów i zakładanie pasów zieleni. Łączna kwota wsparcia wynosi ponad 2 miliardy złotych.

Program Inwestycji Strategicznych to bezzwrotne wsparcie dla samorządów z całego kraju, które mają na celu wspieranie inwestycji na terenie gmin, powiatów, miast i województw. Program ma już 5 edycji, podczas których dofinansowanie otrzymały miejsca, gdzie funkcjonowały wcześniej państwowe przedsiębiorstwa rolne. Ostatnie dwie edycje skupiły się na rozwoju stref przemysłowych i uzdrowisk. Ogółem na Program przeznaczono już 63,4 mld zł.

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg to program inwestycyjny na poprawę infrastruktury drogowej. Od 2019 r. przebudowaliśmy ponad 18 tys. km dróg, tworząc możliwość rozwoju dla lokalnych społeczności, wydając na ten cel niemal 13 mld zł.

Premier Mateusz Morawiecki zapowiedział kontynuację i rozbudowę programów samorządowych, w tym Funduszu Dróg Samorządowych, Maluch+ i Senior+.

Środki przekazywane samorządom są inwestycją w lepsze warunki życia dla lokalnych społeczności. Nowe, bezpieczne drogi, ścieżki rowerowe i przejścia dla pieszych umożliwiają aktywny wypoczynek dzieciom, a wyremontowane żłobki i boiska sportowe są dostępne dla rodziców.

Poprzez programy rządowe tworzymy lepszą przyszłość dla lokalnych społeczności, dostarczając im nowych możliwości i dając szanse na rozwój.

Dzięki Funduszowi Rozwoju Dróg tworzymy nowe szlaki i łączymy lokalne społeczności z miejscami, którym daleko do rozwoju.

Nieustannie realizujemy inwestycje infrastrukturalne, które służą wszystkim, niezależnie od wieku i pochodzenia, zapewniając bezpieczeństwo i lepsze warunki życia.

Kontynuując programy rządowe, przyczyniamy się do rozwoju lokalnych społeczności i podnoszenia jakości życia mieszkańców.

Dzięki naszemu wsparciu tworzymy nowe możliwości dla lokalnych społeczności, wzmacniając ich potencjał i wspierać ich w drodze do lepszej przyszłości.

Realizacja inwestycji w regionach to przede wszystkim szansa na nowe miejsca pracy, możliwość rozwoju gospodarczego samorządów oraz lokalnych firm.

Premier zwraca uwagę, że jego szczególnym celem jest umożliwienie ludziom z mniejszych miast i miasteczek, aby żyli tam, jeżeli tego pragną.

Aby wspomóc rozwój lokalny, w 2022 r. przekazaliśmy 13,7 mld zł na pokrycie kosztów bieżących, zakup źródeł energii, ciepła i inwestycji, które zwiększą efektywność energetyczną. Jesteśmy przekonani, że te środki pozwolą na realizację kolejnych inicjatyw lokalnych, co przyczyni się do wzrostu miejsc pracy i rozwoju gmin, miast i miasteczek.

Ponadto, prowadzimy szereg działań, które mają na celu zniwelowanie skutków inflacji, spowodowanej rosyjską agresją na Ukrainę, w wielu krajach na całym świecie. Wszystko to w celu poprawy jakości życia mieszkańców i zapewnienia im dostępu do lepszych usług publicznych.

W budżecie na 2023 r. zaplanowaliśmy znaczny wzrost subwencji dla samorządów, która wynosi obecnie ponad 85 mld zł, co stanowi wzrost o 18,2% w porównaniu do 2022 r.

Rząd wraz z Ministerstwem Finansów pracuje nad rozwiązaniem, które umożliwi samorządom uzyskanie dodatkowych źródeł dochodu z podatku PIT.

„Chcemy, aby te dodatkowe środki trafiały bezpośrednio do samorządów” – zadeklarował Prezes Rady Ministrów.

Tym samym zapewniamy samorządom lepsze finansowanie i lepsze warunki do realizacji zadań publicznych.

Dbając o lokalne potrzeby oraz bezpieczeństwo mieszkańców, w 2023 roku wyposażymy 675 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w nowoczesne wozu strażackie. Aby to osiągnąć, przeznaczymy na ten cel ponad 300 milionów złotych.

PAP SA nie wprowadza żadnych zmian w treści komunikatów publikowanych w serwisie, dostarczonych przez ich nadawcę. Nadawca bierze pełną odpowiedzialność za zawartość komunikatu, zgodnie z art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe.


Dystrybucja: pap-mediaroom.pl

Leave a comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Wykorzystujemy pliki cookies.    Polityka Prywatności    Zarządzanie cookies
AKCEPTUJĘ