# Tags
#Biznes i finanse

SYNEKTIK SA (34/2022) Informacja o zawarciu istotnej umowy na system robotyczny da Vinci

Zarząd Synektik SA (Spółka) informuje, że Spółka podpisała istotną umowę z 1 Wojskowym Szpitalem Klinicznyz Polikliniką Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Lublinie, 20-049, przy ul. Al. Racławickie 23 (Szpital).

Umowa dotyczy sprzedaży, dostawy, instalacji i uruchomienia systemu chirurgii robotycznej da Vinci dla Szpitala, a także przeszkolenia personelu oraz opieki serwisowej. Umowa została zawarta w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na łączną wartość 14 564 900,00 PLN netto.

Realizacja dostawy systemu da Vinci nastąpi w terminie do 30 dni od dnia zawarcia umowy. Okres gwarancji na dostawę systemu wynosi 60 miesięcy od podpisania protokołu odbioru końcowego. Pozostałe zapisy umowy zawartej przez Spółkę nie odbiegają od standardów powszechnie stosowanych dla tego typu umów.

Podpisanie przedmiotowej umowy zostało uznane przez Zarząd Synektik za istotne, gdyż jej wartość netto wynosi ponad 9 proc. wartości skumulowanych przychodów Grupy Kapitałowej ze sprzedaży za okres ostatnich czterech kwartałów, a więc przekracza poziom określony wewnętrznie przez Spółkę w indywidualnych standardach raportowania. Przychody uzyskane z realizacji projektu wpłyną na wyniki sprzedaży w roku finansowym 2021, trwającym od 1 października 2021 r. do 30 września 2022 r.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Wiadomości dystrybuowane przez: pap-mediaroom.pl

Leave a comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Wykorzystujemy pliki cookies.    Polityka Prywatności    Zarządzanie cookies
AKCEPTUJĘ