# Tags

ENEA SA (59/2022) Informacja nt. skutków przyjęcia celu produkcyjnego na 2023 rok przez spółkę zależną Lubelski Węgiel „Bogdanka” S.A. dla podmiotów z GK ENEA

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 57/2022, Zarząd ENEA S.A. [„Spółka”, „Emitent”] informuje, że w dniu 30 września 2022 roku powziął informację o otrzymaniu, przez spółkę ENEA Trading sp. z o.o. [„ENEA Trading”] od spółki Lubelski Węgiel „Bogdanka” S.A. [„LWB”] pism, w których LWB wskazała na kontynuację okoliczności wpływających na wykonanie umów ze spółkami wytwórczymi […]

ENEA SA (57/2022) Informacja nt. skutków ograniczenia wydobycia węgla przez spółkę zależną Lubelski Węgiel „Bogdanka” S.A. dla podmiotów z GK ENEA

Zarząd ENEA S.A. [„Spółka”, „Emitent”] informuje, że w dniu 16 września 2022 roku powziął informację o otrzymaniu, w tym samym dniu, przez spółkę ENEA Trading sp. z o.o. [„ENEA Trading”] od spółki Lubelski Węgiel „Bogdanka” S.A. [„LWB”] pism, w których LWB wskazała na zaistnienie okoliczności uniemożliwiających wykonanie umów ze spółkami wytwórczymi z Grupy Kapitałowej ENEA […]

ENEA SA (41/2022) Informacja nt. kandydatów do Rady Nadzorczej ENEA S.A. wybranych przez pracowników Grupy Kapitałowej ENEA

W nawiązaniu do raportów bieżących nr 32/2022 i nr 33/2022 z dnia 27 maja 2022 roku, Zarząd ENEA S.A. („Spółka”) przekazuje poniżej informacje o kandydatach na Członków Rady Nadzorczej Spółki XI kadencji wybranych przez pracowników Grupy Kapitałowej ENEA. Powołanie Członków Rady Nadzorczej Spółki XI kadencji przewidziane jest w ramach punktu 15 planowanego porządku obrad Zwyczajnego […]

ENEA SA (40/2022) Podpisanie listu intencyjnego w sprawie nabycia przez Skarb Państwa akcji spółki Lubelski Węgiel „Bogdanka” S.A.

Zarząd ENEA S.A. („Spółka”) informuje, iż 18 czerwca 2022 roku podpisał ze Skarbem Państwa list intencyjny dotyczący potencjalnego nabycia przez Skarb Państwa 21.962.189 akcji w spółce Lubelski Węgiel „Bogdanka” S.A. („LWB”), stanowiących 64,57% akcji w kapitale zakładowym LWB („Transakcja”). Spółka oraz Skarb Państwa („Strony”) zobowiązują się do przeprowadzenia w dobrej wierze wszelkich działań niezbędnych dla […]

Wykorzystujemy pliki cookies.    Polityka Prywatności    Zarządzanie cookies
AKCEPTUJĘ