# Tags
#Biznes i finanse

Nowe obwodnice dla Dzwoli i Gorajca – korzyści dla mieszkańców i środowiska

Infoshare 2023 to największa w CEE konferencja poświęcona nowym technologiom, biznesowi i startupom, na której w ciągu dwóch dni – 24 i 25 maja – blisko 200 prelegentów z całego świata zaprezentuje swoją wiedzę i doświadczenie na 9 scenach. Wśród tematów znajdą się AI w biznesie, trendy technologiczne zmieniające świat oraz wyzwania etyczne związane z postępem sztucznej inteligencji.

Ministerstwo Infrastruktury cieszy się z informacji, że Rządowy Program Budowy 100 Obwodnic zyskuje na dynamice! Właśnie podpisaliśmy kontrakty na budowę dwóch obwodnic: dla Dzwoli i Gorajca w województwie lubelskim. Obie inwestycje powstaną wzdłuż drogi krajowej nr 74.

Rafał Weber, wiceminister infrastruktury, poinformował, że wystartuje realizacja następnych dwóch obwodnic w Lubelszczyźnie, które mieszkańcy oczekiwali od lat. Co więcej, w planach znalazło się także wybudowanie trzech obwodnic na trasie od drogi ekspresowej S19 do granicy z Ukrainą, które znacznie poprawią komfort jazdy po drodze krajowej nr 74. Inwestycje te wpłyną także na wzrost przepustowości tej trasy.

Obwodnica Dzwoli wraz z rozbudową DK74 to inwestycja, która zostanie zrealizowana według systemu tradycyjnego. W tym celu wojewoda Lubelski wydał decyzję ZRID pozwalającą na realizację tego zadania. Po podpisaniu umowy i przekazaniu terenu budowy wykonawca będzie mógł rozpocząć prace, które są zakładane na drugi kwartał 2021 roku. Przewidywana data udostępnienia drogi dla kierowców to 2025 rok.

Zadaniem jest stworzenie nowej, jednojezdniowej drogi klasy GP o długości 2,7 km, która obejdzie miejscowość Dzwola od strony północnej. Ponadto zostanie rozbudowany odcinek istniejącej drogi DK74 o długości 9,3 km pomiędzy Janowem Lubelskim a obwodnicą Frampola. Uzupełnieniem planu będą drogi dla ruchu lokalnego, ekrany akustyczne, chodniki oraz zatoki autobusowe. Inwestycję zaplanowano także z uwzględnieniem sześciu skrzyżowań, dwóch rond oraz nowego obiektu mostowego, który będzie połączony z przejściem dla pieszych i przejazdem rowerowym.

Realizacja inwestycji za ponad 190 mln złotych zostanie podjęta przez trzy firmy: Mosty Łódź, Antex II i PBI Infrastruktura.

Konsorcjum Mosty Łódź i Antex II zobowiązało się do wykonania obwodnicy Gorajca, w systemie „Projektuj i Buduj” za ok. 119 mln zł. Wykonawcy zostaną zobowiązani do zaprojektowania drogi, uzyskania decyzji ZRID oraz zbudowania trasy. Prace w terenie rozpoczną się w 2024 roku.

Realizacja tej inwestycji pozwoli na poprawę bezpieczeństwa, wykorzystanie nowoczesnych rozwiązań technologicznych oraz skrócenie czasu podróży.

Nowa obwodnica Gorajca będzie drogą jednojezdniową klasy GP, długością ok. 6,6 km. Pozwoli ona na zmniejszenie natężenia ruchu w mieście. Ponadto, wzdłuż całej trasy powstaną drogi do obsługi ruchu lokalnego, a także trzy skrzyżowania, trzy przejazdy bezkolizyjne oraz nowy most w ciągu DK74.

Program budowy 100 obwodnic w woj. lubelskim stanowi przedsięwzięcie o szczególnym znaczeniu dla całego regionu. Powstanie siedmiu nowych obwodnic o łącznej długości ponad 40 km. Planowane są one w ciągu DK74, łączącej trasę ekspresową S19 z przejściem granicznym z Ukrainą w Zosinie, DK82 – obwodnica Łęcznej oraz DK63/76 – obwodnica Łukowa. Prace przygotowawcze do realizacji inwestycji są już w toku.

Budowa tych obwodnic stanowi kluczowy element rozwoju infrastruktury województwa lubelskiego. Zostaną one nie tylko połączone z trasami ekspresowymi, ale także z przejściem granicznym z Ukrainą w Zosinie. Program budowy 100 obwodnic w woj. lubelskim przyczyni się do poprawy jakości życia mieszkańców oraz rozwoju infrastruktury transportowej.

Rząd postanowił przeznaczyć znaczne środki na budowę nowych obwodnic w Polsce w ramach Programu na lata 2020-30. Przypadająca na każdy rok łączna wartość inwestycji szacowana jest na 28 mld zł. Zrealizowano już 15 zadań o długości 115 km i wartości blisko 2,9 mld zł.

Program ma na celu usprawnienie komunikacji w całym kraju, usuwanie wąskich gardeł w sieci drogowej oraz poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego. Nowe obwodnice przyczynią się również do zmniejszenia zatłoczenia tras wiodących przez duże miasta.

Kierowcy mają możliwość korzystania z dwóch nowych obwodnic: Smolajn na drodze krajowej nr 51 o długości 1,7 km oraz Brzezia na drodze krajowej nr 25 o długości 4,5 km.

Dzięki Programowi Budowy Dróg Krajowych oddano do użytku 30 obwodnic o łącznej długości ponad 300 km, których wartość wynosi 7,3 mld zł. Ponadto, na terenie całego kraju realizowane są 11 inwestycji o długości ok. 100 km i koszcie 3,6 mld zł. Ponadto, aktualnie przygotowywanych jest 7 zadań o wartości ok. 2,4 mld zł.

PAP SA nie wprowadza żadnych zmian w treści komunikatów, które są publikowane w serwisie PAP, zgodnie z dostarczoną wersją od nadawcy. Nadawca jest w pełni odpowiedzialny za treść komunikatu, zgodnie z przepisami ustawy prawo prasowe, art. 42 ust. 2.


Dystrybucja: pap-mediaroom.pl

Leave a comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Wykorzystujemy pliki cookies.    Polityka Prywatności    Zarządzanie cookies
AKCEPTUJĘ