Wyzwania branży pomocy społecznej i ochrony zdrowia. Eksperci o przyszłości sektorów

W badaniu dotyczącym sektora opieki zdrowotnej i pomocy społecznej uczestniczyli eksperci, w tym przedstawiciele świata nauki, środowisk edukacyjnych, organizacji branżowych, pracodawcy, ich pracownicy, jak również przedstawiciele Rady Sektorowej ds. Kompetencji. Celem badania było zwiększenie wiedzy o potrzebach kwalifikacyjno-zawodowych w branży obecnie i w przyszłości. Kluczowe wyzwania ochrony zdrowia Zdaniem ekspertów,…

Think Tank PE: ok. 1/2 wszystkich osób w przedziale lat 15-34 uczestniczyła w co najmniej jednym stażu

Raport Think Tanku Parlamentu Europejskiego, przygotowany na zlecenie Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych PE, zawiera ocenę jakości staży w UE oraz spostrzeżenia dotyczące największych wyzwań związanych z jakością nauczania. We wstępie podkreślono, że "staże oferują cenne możliwości startu na rynku pracy i stają się coraz bardziej powszechne". "Istnieją jednak obawy…

Amazon: ponad 25000 stałych miejsc pracy i dalszy rozwój w Polsce

Amazon oferuje pracownikom atrakcyjne wynagrodzenie oraz szeroki pakiet benefitów pozapłacowych, tj.: prywatna opieka medyczna, ubezpieczenie zdrowotne czy zniżki pracownicze. Pracownicy poziomu początkowego centrów logistycznych Amazon, zatrudnieni dłużej niż rok, mają również dostęp do innowacyjnego programu „Postaw na Swój Rozwój”, w ramach którego mogą uzyskać dofinansowanie na cele edukacyjne. Przez 4…