# Tags

PEPEES SA (18/2022) Zawarcie z Santander Bank Polska S.A. aneksu do umowy kredytowej

W nawiązaniu do informacji zawartych w raporcie bieżącym nr 18/2016 dotyczących umowy kredytowej zawartej z Santander Bank Polska S.A. [Bank], Zarząd Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego PEPEES S.A. [Spółka, Emitent] informuje o podpisaniu w dniu 06 lipca 2022 r. kolejnego aneksu do umowy o multilinię zawartej pomiędzy Emitentem i jego spółkami zależnymi tj. Zakładami Przemysłu Ziemniaczanego „Lublin” […]

Wykorzystujemy pliki cookies.    Polityka Prywatności    Zarządzanie cookies
AKCEPTUJĘ