# Tags

SYNEKTIK SA (34/2022) Informacja o zawarciu istotnej umowy na system robotyczny da Vinci

Zarząd Synektik SA (Spółka) informuje, że Spółka podpisała istotną umowę z 1 Wojskowym Szpitalem Klinicznyz Polikliniką Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Lublinie, 20-049, przy ul. Al. Racławickie 23 (Szpital). Umowa dotyczy sprzedaży, dostawy, instalacji i uruchomienia systemu chirurgii robotycznej da Vinci dla Szpitala, a także przeszkolenia personelu oraz opieki serwisowej. Umowa została […]

SYNEKTIK SA (12/2022) Informacja o podpisaniu znaczącej umowy na system da Vinci

W nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI 9/2022 z 2 lutego 2022 r. w sprawie złożenia oferty na dostarczenie systemu robotycznego da Vinci, Zarząd Synektik SA (Spółka) informuje, że w dniu 8 lutego 2022 r. została podpisana umowa pomiędzy Spółką a Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej z siedzibą w […]

SYNEKTIK SA (9/2022) Informacja o złożeniu znaczącej oferty na system da Vinci w postępowaniu przetargowym zgodnie z prawem zamówień publicznych

Zarząd Synektik SA (Spółka) informuje, że Spółka złożyła ofertę w postępowaniu przetargowym prowadzonym zgodnie z ustawą prawo zamówień publicznych przez Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Lublinie 20-718 przy al. Kraśnicka 100 (Szpital) na zakup robota chirurgicznego da Vinci. Wartość złożonej przez Spółkę oferty wynosi 13 […]

Wykorzystujemy pliki cookies.    Polityka Prywatności    Zarządzanie cookies
AKCEPTUJĘ