# Tags
#Biznes i finanse

POLICE SA (25/2022) Przedłużenie obowiązywania Kontraktów Indywidualnych z Polskim Górnictwem Naftowym i Gazownictwem S.A.

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 24/2016 z dnia 13 kwietnia 2016 roku w sprawie zawarcia umowy z Polskim Górnictwem Naftowym i Gazownictwem S.A. („PGNiG”), nr 28/2017 z dnia 21 czerwca 2017 roku w sprawie zawarcia Kontraktów Indywidualnych z PGNiG oraz nr 28/2019 z dnia 23 maja 2019 roku w sprawie ich przedłużenia, Zarząd spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. („Emitent”) informuje, iż w dniu 7 lipca 2022 roku Emitent wraz z jego jednostką dominującą: Grupa Azoty S.A. oraz spółkami Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A., Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A., Grupa Azoty Kopalnie i Zakłady Chemiczne Siarki „Siarkopol” S.A. (dalej łącznie zwani „Odbiorcami z Grupy Azoty”) zawarły aneks do Umowy ramowej sprzedaży paliwa gazowego z dnia 13 kwietnia 2016 roku oraz aneksy do Kontraktów Indywidualnych.

W wyniku zawartych aneksów do Kontraktów Indywidualnych PGNiG pozostanie dla Emitenta i dla Odbiorców z Grupy Azoty strategicznym dostawcą paliwa gazowego do dnia 30 września 2023 roku.

Wartość aneksu zawartego pomiędzy Emitentem a PGNiG, w odniesieniu do okresu przedłużenia Kontraktu Indywidualnego jest szacowana na kwotę 3,04 mld zł. Podstawą kalkulacji formuły cenowej w zawartych Kontraktach Indywidualnych są rynkowe wartości indeksów cen gazu.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z dnia 12 czerwca 2014, nr. L 173/1 z późn. zm.).

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Dystrybucja: pap-mediaroom.pl

Leave a comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Wykorzystujemy pliki cookies.    Polityka Prywatności    Zarządzanie cookies
AKCEPTUJĘ