# Tags
#Polityka i społeczeństwo

CIR: Komunikat po posiedzeniu Rady Ministrów (komunikat)

Centrum Informacyjne Rządu informuje:

Rada Ministrów przyjęła podczas posiedzenia m.in. projekt ustawy, który zakłada ochronę gospodarstw domowych przed narastającym wzrostem cen węgla, poprzez zapewnienie konkurencyjnej ceny na rynku. Wprowadzony zostanie specjalny mechanizm rekompensat, dzięki czemu węgiel kamienny, brykiet lub pelet zawierający co najmniej 85% węgla kamiennego, sprzedawany będzie po cenie nie wyższej niż 996,60 zł brutto za tonę.

Rada Ministrów przyjęła:

* projekt ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców niektórych paliw stałych w związku z sytuacją na rynku tych paliw;

* projekt ustawy o zmianie ustawy o Polskiej Organizacji Turystycznej oraz ustawy o grach hazardowych;

* projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu przeciwdziałania przestępczości środowiskowej;

* projekt ustawy zmieniającej ustawę o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji;

* założenia projektu budżetu Państwa na rok 2023;

* propozycję średniorocznych wskaźników wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej na rok 2023 oraz informację o prognozowanych wielkościach makroekonomicznych stanowiących podstawę do opracowania projektu ustawy budżetowej na rok 2023;

* projekt ustawy o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz ustawy – Prawo ochrony środowiska;

* uchwałę w sprawie działań w zakresie nabycia przez Skarb Państwa akcji spółki Lubelski Węgiel „Bogdanka” S.A.;

* uchwałę w sprawie przyjęcia Krajowej Polityki Miejskiej 2030;

* projekt ustawy o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw.

UWAGA: komunikaty publikowane są w serwisie PAP bez wprowadzania przez PAP SA jakichkolwiek zmian w ich treści, w formie dostarczonej przez nadawcę. Nadawca komunikatu ponosi odpowiedzialność za jego treść – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe. (PAP)

kom/ rbk/ ann/


Źródło dystrybucji: pap-mediaroom.pl

Leave a comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Wykorzystujemy pliki cookies.    Polityka Prywatności    Zarządzanie cookies
AKCEPTUJĘ