# Tags
#Polityka i społeczeństwo

Inwestycje w zdrowie – jak wykorzystać fundusze unijne w województwie lubelskim

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Lublinie właśnie rozpoczął realizację inwestycji, która ma na celu modernizację Oddziału Toksykologiczno-Kardiologicznego oraz zakup nowoczesnego sprzętu medycznego. Inwestycja będzie sfinansowana przez Unie Europejską, która przeznaczyła na ten cel 18,3 mln zł, natomiast całkowity koszt tej inwestycji wyniesie 18,6 mln zł.

Piotr Matej, dyrektor szpitala, i Grzegorz Pawłowski, prezes firmy Max-Bud, podpisali we wtorek umowę na realizację inwestycji. Obecny był na wydarzeniu marszałek województwa lubelskiego, Jarosław Stawiarski.

Inwestycja opiewa na kwotę 18,6 mln zł, z czego 18,3 mln stanowi dofinansowanie z UE. Środki te pochodzą z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i służą do budowy i zakupu sprzętu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

Kliniczny Oddział Toksykologiczno-Kardiologiczny szpitala jest jedynym ośrodkiem w makroregionie, który zajmuje się leczeniem osób z objawami zatrucia. Poprzez wieloletnie doświadczenie w zakresie zatruć, nasz szpital potrafi skutecznie leczyć dorosłych i dzieci z zatruciami substancjami psychotropowymi, dopalaczami i innymi rodzajami toksyn. Liczba pacjentów leczonych w naszym szpitalu wciąż się utrzymuje na wysokim poziomie.

„Jestem przekonany, że po tej stronie Wisły nie będzie tak nowoczesnego Oddziału Toksykologiczno-Kardiologicznego, który będzie leczył wszystkie przypadki zatruć. Trzeba pamiętać, że Lubelszczyzna jest regionem rolniczym i będą tu leczeni również pacjenci po zatruciach różnymi substancjami chemicznymi” – powiedział marszałek województwa lubelskiego Jarosław Stawiarski.

Celem projektu jest zapewnienie lepszej jakości i dostępności usług zdrowotnych w ramach publicznego systemu opieki zdrowotnej. Inwestycja ma na celu zniwelowanie nierówności w dostępie do wysokiej jakości usług zdrowotnych, dzięki czemu wszyscy pacjenci będą mieli dostęp do najlepszych świadczeń medycznych.

Modernizacja budynku G i zakup nowoczesnego sprzętu medycznego pozwoli na skuteczne leczenie pacjentów i zapewnienie im optymalnych warunków opieki. Już wkrótce możliwe będzie zaoferowanie wszechstronnej opieki zdrowotnej dla pacjentów z zaburzeniami kardiologicznymi i toksykologicznymi.

W ramach projektu przewiduje się modernizację budynku G, która pozwoli na przeniesienie KOT-K do bardziej odpowiednich warunków. Nowy budynek będzie miał cztery kondygnacje i będzie wyposażony w nowoczesny sprzęt medyczny, dzięki czemu pacjenci będą mieli dostęp do wszechstronnej i skutecznej opieki zdrowotnej.

Modernizacja budynku G oraz zakup nowoczesnych urządzeń medycznych umożliwi zapewnienie pacjentom KOT-K optymalnych warunków opieki. Oferowana opieka będzie obejmować zarówno leczenie zaburzeń kardiologicznych, jak i toksykologicznych.

„Na Kliniczny Oddział Toksykologiczno-Kardiologiczny trafiają pacjenci w wyniku zatruć pokarmowych, zatruć środkami ochrony roślin, a także zatruć lekowych czy dopalaczy. Przy tego rodzaju schorzeniach często dochodzi do innych towarzyszących chorób, szczególnie kardiologicznych. Po okresie pandemii rozwój chorób jest niejednoznaczny, dlatego dziś powracamy do całościowego spojrzenia na jednostki chorobowe pacjenta” – powiedział dyrektor szpitala im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Lublinie Piotr Matej.

Inwestycja ta przewiduje m.in.: stworzenie osobnej, kontrolowanej izby przyjęć wyłącznie dla pacjentów oddziału; budowę Izolatki w izbie przyjęć; rozszerzenie pracowni hiperbarii tlenowej; system monitoringu sal intensywnych z centralą monitorującą na każdym piętrze; stworzenie stanowiska dializacyjnego; wyposażenie gabinetu USG; zapewnienie dostępu do gabinetu psychologa/psychiatry.

Aby wsparć projekt, zostanie zakupiony sprzęt medyczny, który służyć będzie leczeniu i diagnozie pacjentów. Wśród zakupów znajdą się między innymi kardiomonitory, defibrylatory, pompy strzykawkowe, echokardiograf, komora hiperbaryczna, aparaty EKG, respiratory oraz aparat do masażu serca.


Wiadomość pochodzi z serwisu: pap-mediaroom.pl

Leave a comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Wykorzystujemy pliki cookies.    Polityka Prywatności    Zarządzanie cookies
AKCEPTUJĘ