• Home
  • Tag: Grupa Azoty Zakłady Chemiczne Police SA-PLZCPLC00036-POLICE

POLICE SA (35/2022) Podpisanie umowy na zakup węgla.

Zarząd spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne "Police" S.A. ("Emitent") informuje, że w dniu 19 września 2022 roku w wyniku rozstrzygnięcia postępowania przetargowego Emitent zawarł umowę ramową na zakup węgla ("Umowa") z Polską Grupą Importową "Premium" Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach ("Sprzedający"). Przedmiotem zawartej Umowy jest sprzedaż węgla pochodzącego…