# Tags

POLICE SA (37/2022) Podpisanie aneksu do umowy LKW z PKO BP S.A. oraz zawarcie umowy o świadczenie usługi cash poolingu rzeczywistego.

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 9/2015 z dnia 23 kwietnia 2015 roku, nr 46/2016 z 20 września 2016 roku i nr 30/2018 z dnia 29 czerwca 2018 roku, skorygowanego raportem bieżącym nr 30/2018/K z dnia 3 lipca 2018 roku oraz raportu bieżącego Grupy Azoty S.A. nr 30/2022 z 26 września 2022 roku (jednostka dominująca […]

POLICE SA (35/2022) Podpisanie umowy na zakup węgla.

Zarząd spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. („Emitent”) informuje, że w dniu 19 września 2022 roku w wyniku rozstrzygnięcia postępowania przetargowego Emitent zawarł umowę ramową na zakup węgla („Umowa”) z Polską Grupą Importową „Premium” Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach („Sprzedający”). Przedmiotem zawartej Umowy jest sprzedaż węgla pochodzącego z importu, przeznaczonego do celów […]

POLICE SA (25/2022) Przedłużenie obowiązywania Kontraktów Indywidualnych z Polskim Górnictwem Naftowym i Gazownictwem S.A.

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 24/2016 z dnia 13 kwietnia 2016 roku w sprawie zawarcia umowy z Polskim Górnictwem Naftowym i Gazownictwem S.A. („PGNiG”), nr 28/2017 z dnia 21 czerwca 2017 roku w sprawie zawarcia Kontraktów Indywidualnych z PGNiG oraz nr 28/2019 z dnia 23 maja 2019 roku w sprawie ich przedłużenia, Zarząd spółki […]

Wykorzystujemy pliki cookies.    Polityka Prywatności    Zarządzanie cookies
AKCEPTUJĘ