• Home
  • Tag: Relpol SA-PLRELPL00014-RELPOL

RELPOL SA (11/2022) Powołanie osób nadzorujących Spółkę

Zarząd Relpol S.A. informuje, że w związku z wygaśnięciem kadencji Rady Nadzorczej Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbyło się w dniu 24.06.2022 powołało w skład Rady Nadzorczej następujące osoby: 1. Adama Ambroziaka 2. Piotra Osińskiego 3. Agnieszkę Trompkę 4. Ewę Górską 5. Zbigniewa Derdziuka Życiorysy zawodowe powołanych osób. Adam Ambroziak…