# Tags
#Biznes i finanse

FASING SA (33/2022) Umowa ze spółką Lubelski Węgiel „BOGDANKA” S.A.

Zarząd spółki Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING S.A. (Dostawca) informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 21 września 2022 roku została podpisana umowa z Lubelskim Węglem „BOGDANKA” S.A. (Zamawiający). Przedmiotem umowy jest dostawa fabrycznie nowych ogniw złącznych do łańcuchów górniczych, zgrzebeł kompletnych do przenośników zgrzebłowych i części zamiennych do tych zgrzebeł oraz łańcuchów górniczych. Maksymalna wartość umowy wynosi 20.250,5 tys. zł netto. Minimalna wartość umowy wynosi 50% maksymalnej wartości umowy netto.

Umowa zostaje zawarta na czas określony, na okres 12 miesięcy od dnia jej zawarcia. Dostawy realizowane będą według bieżących potrzeb Zamawiającego na podstawie okresowych zamówień określających szczegółowo asortyment, ilość, miejsce i termin dostawy. W przypadku gdy przed końcem terminu obowiązywania umowy zostanie wykorzystana przez Strony kwota minimalnej wartości netto umowy, tzn. że umowa nie zostanie zrealizowana do wartości maksymalnej, Strony w drodze pisemnego aneksu mogą przedłużyć termin obowiązywania niniejszej umowy o kolejne 6 miesięcy.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Źródło informacji: pap-mediaroom.pl

Leave a comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Wykorzystujemy pliki cookies.    Polityka Prywatności    Zarządzanie cookies
AKCEPTUJĘ