• Home
  • Tag: DGA SA-PLDGA0000019-DGA

DGA SA (6/2022) Podpisanie umowy na realizację projektu pt. „MODEL DOM – skalowanie innowacji społecznej”

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 5/2022 z dnia 22 kwietnia 2022 r. Zarząd DGA S.A. informuje, iż w dniu 11 maja 2022 r. zawarta została umowa o dofinansowanie projektu pt. "MODEL DOM - skalowanie innowacji społecznej" złożony w ramach konkursu nr POWR.04.01.00-IZ.00-00-035/21 Projekt realizowany będzie w partnerstwie z FUNDACJA…