# Tags
#Biznes i finanse

PROTEKTOR SA (42/2022) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu PROTEKTOR S.A. w dniu 1 grudnia 2022 r.

Zarząd PROTEKTOR S.A. z siedzibą w Lublinie, pod adresem: ul. Vetterów 24A-24B, 20-277 Lublin, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000033534, kapitał zakładowy 9 572 300,00 zł, NIP: 7120102959 („Spółka”), niniejszym przekazuje wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 1 grudnia 2022 r., z określeniem liczby głosów przysługujących każdemu z nich z posiadanych akcji i wskazaniem ich procentowego udziału w liczbie głosów na tym Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz w ogólnej liczbie głosów:

L.p.; Akcjonariusz; Liczba akcji; Liczba głosów; Procentowy udział w ogólnej liczbie głosów; Procentowy udział w liczbie głosów na NWZ

1. Luma Holding Limited; 6 115 939; 6 115 939; 32,15 %; 49,90 %

2. Piotr Szostak; 2 100 000; 2 100 000; 11,04 %; 17,13 %

3. Mariusz Szymula; 1 995 755; 1 995 755; 10,49 %; 16,28 %

4. Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny; 759 000; 759 000; 3,99 %; 6,19 %

* Spółka wskazuje, że Piotr Szostak i Mariusz Szymula są członkami porozumienia, o którego zawarciu Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 56/2018

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Pochodzenie informacji: pap-mediaroom.pl

Leave a comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Wykorzystujemy pliki cookies.    Polityka Prywatności    Zarządzanie cookies
AKCEPTUJĘ