# Tags

BUDIMEX SA (1/2023) „Budowa budynku magazynowego wielobranżowego z częścią administracyjną wraz z infrastrukturą towarzyszącą w m. Biała Podlaska wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie” – podpisanie umowy

Zarząd Budimeksu S.A. informuje, że w dniu 3 stycznia 2023 roku Budimex SA podpisał umowę z Rejonowym Zarządem Infrastruktury w Lublinie na wykonanie robót budowlanych na podstawie opracowanej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania: „Budowa budynku magazynowego wielobranżowego z częścią administracyjną wraz z infrastrukturą towarzyszącą w m. Biała Podlaska wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie”. Wartość umowy: […]

BUDIMEX SA (75/2022) „Budowa budynku magazynowego wielobranżowego z częścią administracyjną wraz z infrastrukturą towarzyszącą w m. Biała Podlaska” wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie” – wybór oferty Budimex S.A.

Zarząd Budimeksu S.A. informuje, że w dniu 15 grudnia 2022 roku Budimex S.A. otrzymał pismo od Rejonowego Zarządu Infrastruktury w Lublinie informujące o wyborze oferty Budimex S.A. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego – zamówienie w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa – prowadzonego w trybie przetargu ograniczonego na wykonanie robót budowlanych na podstawie opracowanej dokumentacji projektowo-kosztorysowej […]

BUDIMEX SA (68/2022) Projekt i budowa drogi ekspresowej S17 Piaski – Hrebenne, odc. 9. Tomaszów Lubelski (koniec obwodnicy) – Hrebenne (początek obwodnicy) długości ok. 17,3 km – podpisanie umowy

Zarząd Budimeksu S.A. zawiadamia, że 28 listopada 2022 r. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Lublinie podpisała z Budimex S.A. umowę na: Projekt i budowa drogi ekspresowej S17 Piaski – Hrebenne, odc. 9. Tomaszów Lubelski (koniec obwodnicy) – Hrebenne (początek obwodnicy) długości ok. 17,3 km. Informacje, iż nasza oferta została oceniona najwyżej i […]

BUDIMEX SA (60/2022) Zaprojektowanie i budowa drogi ekspresowej S17 Piaski-Hrebenne, Odcinek nr 6: węzeł Zamość Wschód wraz z węzłem – węzeł Zamość Południe wraz z węzłem dł.ok.12,430 km – podpisanie umowy

Zarząd Budimeksu S.A. zawiadamia, że 14.10.2022 r. została zawarta umowa pomiędzy Budimex S.A. a Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Lublinie na postępowanie pn. „Zaprojektowanie i budowa drogi ekspresowej S17 Piaski-Hrebenne, Odcinek nr 6: węzeł Zamość Wschód wraz z węzłem – węzeł Zamość Południe wraz z węzłem dł.ok.12,430 km”. Informacje, iż nasza oferta […]

BUDIMEX SA (50/2022) Zaprojektowanie i budowa drogi ekspresowej S17 Piaski-Hrebenne, Odcinek nr 6: węzeł Zamość Wschód wraz z węzłem – węzeł Zamość Południe wraz z węzłem dł.ok.12,430 km – wybór oferty Budimex S.A.

Zarząd Budimeksu S.A. zawiadamia, że 23.08.2022 r. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Lublinie poinformowała Spółkę o tym, że wybrała ofertę Budimex S.A. jako najkorzystniejszą w postępowaniu przetargowym pn. „Zaprojektowanie i budowa drogi ekspresowej S17 Piaski-Hrebenne, Odcinek nr 6: węzeł Zamość Wschód wraz z węzłem – węzeł Zamość Południe wraz z węzłem dł.ok.12,430 […]

BUDIMEX SA (51/2022) Projekt i budowa drogi ekspresowej S17 Piaski – Hrebenne, odc. 9. Tomaszów Lubelski (koniec obwodnicy) – Hrebenne (początek obwodnicy) długości ok. 17,3 km – wybór oferty Budimex S.A.

Zarząd Budimeksu S.A. zawiadamia, że 23 sierpnia 2022 r. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Lublinie wybrała ofertę Budimex S.A. jako najkorzystniejszą w postępowaniu przetargowym na: Projekt i budowa drogi ekspresowej S17 Piaski – Hrebenne, odc. 9. Tomaszów Lubelski (koniec obwodnicy) – Hrebenne (początek obwodnicy) długości ok. 17,3 km. Informacja, iż nasza oferta […]

BUDIMEX SA (18/2022) „Budowa trasy tramwaju szybkiego od ul. Kasprzaka do Wilanowa na odcinkach: od Puławskiej do ul. Św. Bonifacego i pętli Stegny oraz od ul. Św. Bonifacego do ul. Branickiego” – podpisanie umowy

Zarząd Budimeksu S.A. zawiadamia, że w dniu 29.03.2022 r. została zawarta umowa pomiędzy Budimeksem S.A. a Zamawiającym – Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o. na: Zaprojektowanie i wykonanie robót w ramach inwestycji pn.: „Budowa trasy tramwaju szybkiego od ul. Kasprzaka do Wilanowa na odcinkach: od Puławskiej do ul. Św. Bonifacego i pętli Stegny oraz od ul. […]

BUDIMEX SA (7/2022) „Budowa trasy tramwaju szybkiego od ul. Kasprzaka do Wilanowa na odcinkach: od Puławskiej do ul. Św. Bonifacego i pętli Stegny oraz od ul. Św. Bonifacego do ul. Branickiego” – unieważnienie czynności wyboru

Zarząd Budimeksu S.A. w nawiązaniu do raportu nr 2/2022 z dnia 12 stycznia 2022 r. informuje o powzięciu informacji o unieważnieniu czynności, o której mowa w ww. raporcie. W związku z tym Zamawiający dokona ponownego badania i oceny ofert. Powyższa informacja nie ma wpływu na bieżące wyniki Spółki. Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1 kom espi zdz

Wykorzystujemy pliki cookies.    Polityka Prywatności    Zarządzanie cookies
AKCEPTUJĘ