• Home
  • Tag: Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin SA-PLZEPAK00012-ZEPAK

ZE PAK SA (23/2022) Zawarcie umowy przez PAK-PCE Polski Autobus Wodorowy sp. z o.o. na budowę zakładu produkcyjnego autobusów zasilanych ogniwami wodorowymi

Zarząd spółki ZE PAK SA ("Spółka") informuje, że w dniu 15 czerwca 2022 roku PAK-PCE Polski Autobus Wodorowy sp. z o.o. (spółka pośrednio zależna od Spółki) ("Zamawiający") zawarł umowę z firmą Mostostal Puławy SA z siedzibą w Puławach ("Wykonawca") (razem "Strony") na realizację zadania pn. "Budowa zakładu produkcyjnego autobusów zasilanych…