# Tags

ZE PAK SA (41/2022) Zawarcie przez PAK-PCE Polski Autobus Wodorowy sp. z o.o. umowy pożyczki preferencyjnej z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska

ZE PAK S.A. (“Spółka”) informuje, że w dniu 22 grudnia 2022 roku PAK-PCE Polski Autobus Wodorowy sp. z o.o. (spółka pośrednio zależna od Spółki) (“Polski Autobus Wodorowy”, “Pożyczkobiorca”), zawarła umowę pożyczki (“Umowa”) z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (“NFOŚ”), zgodnie z którą NFOŚ udzielił Polskiemu Autobusowi Wodorowemu pożyczki na preferencyjnych zasadach do kwoty […]

ZE PAK SA (36/2022) Zawarcie listu intencyjnego dotyczącego współpracy w ramach projektu budowy elektrowni jądrowej

Zarząd spółki ZE PAK S.A. (“Spółka”), informuje, że w dniu 31 października 2022 r. Spółka zawarła z Korea Hydro _ Nuclear Power Co., Ltd., państwową spółką koreańską z siedzibą w Gyeongju, Republika Korei oraz z PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. z siedzibą w Lublinie (“Strony”), list intencyjny (“List Intencyjny”). Intencją Stron jest współpraca w ramach […]

ZE PAK SA (23/2022) Zawarcie umowy przez PAK-PCE Polski Autobus Wodorowy sp. z o.o. na budowę zakładu produkcyjnego autobusów zasilanych ogniwami wodorowymi

Zarząd spółki ZE PAK SA (“Spółka”) informuje, że w dniu 15 czerwca 2022 roku PAK-PCE Polski Autobus Wodorowy sp. z o.o. (spółka pośrednio zależna od Spółki) (“Zamawiający”) zawarł umowę z firmą Mostostal Puławy SA z siedzibą w Puławach (“Wykonawca”) (razem “Strony”) na realizację zadania pn. “Budowa zakładu produkcyjnego autobusów zasilanych ogniwami wodorowymi, wraz z biurowcem […]

Wykorzystujemy pliki cookies.    Polityka Prywatności    Zarządzanie cookies
AKCEPTUJĘ