# Tags

ZE PAK SA (41/2022) Zawarcie przez PAK-PCE Polski Autobus Wodorowy sp. z o.o. umowy pożyczki preferencyjnej z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska

ZE PAK S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 22 grudnia 2022 roku PAK-PCE Polski Autobus Wodorowy sp. z o.o. (spółka pośrednio zależna od Spółki) („Polski Autobus Wodorowy”, „Pożyczkobiorca”), zawarła umowę pożyczki („Umowa”) z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej („NFOŚ”), zgodnie z którą NFOŚ udzielił Polskiemu Autobusowi Wodorowemu pożyczki na preferencyjnych zasadach do kwoty […]

ZE PAK SA (36/2022) Zawarcie listu intencyjnego dotyczącego współpracy w ramach projektu budowy elektrowni jądrowej

Zarząd spółki ZE PAK S.A. („Spółka”), informuje, że w dniu 31 października 2022 r. Spółka zawarła z Korea Hydro _ Nuclear Power Co., Ltd., państwową spółką koreańską z siedzibą w Gyeongju, Republika Korei oraz z PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. z siedzibą w Lublinie („Strony”), list intencyjny („List Intencyjny”). Intencją Stron jest współpraca w ramach […]

ZE PAK SA (23/2022) Zawarcie umowy przez PAK-PCE Polski Autobus Wodorowy sp. z o.o. na budowę zakładu produkcyjnego autobusów zasilanych ogniwami wodorowymi

Zarząd spółki ZE PAK SA („Spółka”) informuje, że w dniu 15 czerwca 2022 roku PAK-PCE Polski Autobus Wodorowy sp. z o.o. (spółka pośrednio zależna od Spółki) („Zamawiający”) zawarł umowę z firmą Mostostal Puławy SA z siedzibą w Puławach („Wykonawca”) (razem „Strony”) na realizację zadania pn. „Budowa zakładu produkcyjnego autobusów zasilanych ogniwami wodorowymi, wraz z biurowcem […]

Wykorzystujemy pliki cookies.    Polityka Prywatności    Zarządzanie cookies
AKCEPTUJĘ