# Tags
#Biznes i finanse

RELPOL SA (11/2022) Powołanie osób nadzorujących Spółkę

Zarząd Relpol S.A. informuje, że w związku z wygaśnięciem kadencji Rady Nadzorczej Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbyło się w dniu 24.06.2022 powołało w skład Rady Nadzorczej następujące osoby:

1. Adama Ambroziaka

2. Piotra Osińskiego

3. Agnieszkę Trompkę

4. Ewę Górską

5. Zbigniewa Derdziuka

Życiorysy zawodowe powołanych osób.

Adam Ambroziak

Wykształcenie średnie.

Kwalifikacje i zajmowane wcześniej stanowiska:

Od 2000 r. i obecnie – Unia Hurtowni Elektrycznych El- Plus Sp. z o.o. W latach 2000 – 2004 członek Zarządu lub Wiceprezes Zarządu, od 2004 r. Członek Rady Nadzorczej.

Od 1992 r. i obecnie – Przedsiębiorstwo SEA Adam Ambroziak – właściciel.

Od listopada 2010 r. Członek Rady Nadzorczej Relpol S.A., i Członek Komitetu Wynagrodzeń.

Wskazanie innej działalności wykonywanej poza przedsiębiorstwem emitenta:

Przedsiębiorstwo SEA Adam Ambroziak nie jest konkurencyjna.

Nie uczestniczy w spółce lub innej osobie prawnej, która prowadzi działalność konkurencyjną w stosunku do Relpol S.A. jako wspólnik lub członek organów.

Nie figuruje w Rejestrze Dłużników prowadzonym na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Piotr Osiński

Wykształcenie wyższe, licencjat z ekonomii w Wyższej Szkole Ekonomiczno-Informatycznej w Warszawie, kierunek ekonomia, specjalizacja bankowość komercyjna.

Kwalifikacje i zajmowane wcześniej stanowiska:

Od kwietnia 2012 roku do chwili obecnej w Przedsiębiorstwie Wielobranżowym SEA w Piasecznie, handlowiec, pozyskiwanie nowych klientów kluczowych, obsługa klientów strategicznych.

Od czerwca 2013 r. Członek Rady Nadzorczej Relpol S.A. i Członek Komitetu Wynagrodzeń.

Wskazanie innej działalności wykonywanej poza przedsiębiorstwem emitenta:

jak powyżej

Nie uczestniczy w spółce lub innej osobie prawnej, która prowadzi działalność konkurencyjną w stosunku do Relpol S.A. jako wspólnik lub członek organów.

Nie figuruje w Rejestrze Dłużników prowadzonym na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Agnieszka Trompka

Wykształcenie wyższe. Ukończona Akademia Humanistyczna w Pułtusku, wydział Administracji. Studia podyplomowe z rachunkowości i finansów przedsiębiorstwa w Szkole Głównej Handlowej. Kursy z zakresu finansów, audytu wewnętrznego, doradztwa podatkowego. Posiada licencję na usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych.

Kwalifikacje i zajmowane wcześniej stanowiska:

od 2013- obecnie- główna księgowa PW SEA Adam Ambroziak

W latach 2011 do 2012- główna księgowa w RRC Poland Sp. z o.o.

W latach 2004 do 2011- główna księgowa w Detalia Sp. z o.o.

W latach 2003 do 2004- główna księgowa w Konsant Sp. z o.o.

W latach 1997 do 2003- główna księgowa w Kwapisz i S-ka Sp. z o.o.

W latach 1995 do 1997- księgowa w Szkole Biznesu i Języków Obcych

W latach 1994 do 1995- księgowa w TB Europol

Od czerwca 2016 r. Członek Rady Nadzorczej Relpol S.A., Członek Komitetu Audytu i Komitetu Wynagrodzeń.

Wskazanie innej działalności wykonywanej poza przedsiębiorstwem emitenta:

jak powyżej

Nie uczestniczy w spółce lub innej osobie prawnej, która prowadzi działalność konkurencyjną w stosunku do Relpol S.A. jako wspólnik lub członek organów.

Nie figuruje w Rejestrze Dłużników prowadzonym na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Ewa Górska

Wykształcenie wyższe. Ukończyła Katolicki Uniwersytet Lubelski na kierunku prawa. Odbyła Aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie uzyskując tytuł radcy prawnego.

Kwalifikacje i zajmowane wcześniej stanowiska:

Od 2013 r. prowadzi samodzielną kancelarię radcy prawnego w Warszawie.

W latach 2003-2012 – prawnik w Kancelarii Rady Prawnego Joanna Boćkowska.

Wskazanie innej działalności wykonywanej poza przedsiębiorstwem emitenta:

jak powyżej,

Nie uczestniczy w spółce lub innej osobie prawnej, która prowadzi działalność konkurencyjną w stosunku do Relpol S.A. jako wspólnik lub członek organów.

Nie figuruje w Rejestrze Dłużników prowadzonym na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Zbigniew Derdziuk

Wykształcenie wyższe, mgr socjologii. Ukończył Uniwersytet Warszawski a także studia podyplomowe w zakresie organizacji i zarządzania oraz turn around management prowadzone przez Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle ORGMASZ i szwedzką Grupę Konsultingową M-Gruppen. Absolwent Advanced Management Program – IESE Business School University of Navarra.

Szkolenie dla Członków Komitetu Audytu, oraz wiele innych szkoleń z zakresu zarzadzania i finansów.

Kwalifikacje i zajmowane wcześniej stanowiska:

Od IX. 2020 Prezes Roma Office Center Sp. z o.o.

Od VI.2016 r. – Członek niezależny Rady Nadzorczej Relpol S.A., Członek Komitetu Audytu i Komitetu Wynagrodzeń.

Posiada bogate doświadczenie pracy na menadżerskich stanowiskach w bankowości i mediach. Pracował jako konsultant w sprawach organizacji i zarządzania, między innymi z Hay Group w zakresie opisów i wyceny stanowisk. Uczestniczył w projektach konsultingowych dla firm w Polsce i na Ukrainie.

Pełnił wysokie funkcje w administracji publicznej, min w latach 2009 – 2015 był prezesem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Był też ministrem i sekretarzem stanu w trzech rządach. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Międzynarodowego Stowarzyszenia Zabezpieczenia Społecznego w Genewie.

Pełnił funkcję w radach nadzorczych w spółkach z branży ubezpieczeń, informatyki, budownictwa i nieruchomości.

Egzamin uprawniający do zasiadania w radach nadzorczych jednoosobowych spółek Skarbu Państwa.

Wskazanie innej działalności wykonywanej poza przedsiębiorstwem emitenta:

jak powyżej,

Nie uczestniczy w spółce lub innej osobie prawnej, która prowadzi działalność konkurencyjną

w stosunku do Relpol S.A. jako wspólnik lub członek organów.

Nie figuruje w Rejestrze Dłużników prowadzonym na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Źródło wiadomości: pap-mediaroom.pl

Leave a comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Wykorzystujemy pliki cookies.    Polityka Prywatności    Zarządzanie cookies
AKCEPTUJĘ