# Tags
#Biznes i finanse

ZE PAK SA (36/2022) Zawarcie listu intencyjnego dotyczącego współpracy w ramach projektu budowy elektrowni jądrowej

Zarząd spółki ZE PAK S.A. („Spółka”), informuje, że w dniu 31 października 2022 r. Spółka zawarła z Korea Hydro _ Nuclear Power Co., Ltd., państwową spółką koreańską z siedzibą w Gyeongju, Republika Korei oraz z PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. z siedzibą w Lublinie („Strony”), list intencyjny („List Intencyjny”).

Intencją Stron jest współpraca w ramach strategicznego polsko – koreańskiego projektu budowy elektrowni jądrowej w Pątnowie („Projekt”). Strony zdecydowały się podjąć współpracę mającą na celu opracowanie planu rozwoju elektrowni jądrowej w oparciu o koreańską technologię APR1400, w tym w szczególności wykonanie analizy danych dotyczących warunków geotechnicznych, sejsmicznych i środowiskowych, opracowanie szacunkowego budżetu dla prac przygotowawczych, etapu budowy oraz etapu produkcji wraz z proponowanym modelem finansowania Projektu oraz opracowanie oczekiwanego harmonogramu Projektu wraz ze zdefiniowaniem dat dla kluczowych kamieni milowych. Strony zamierzają przygotować plan rozwoju do końca 2022 r.

Obszar w Pątnowie jest określony w „Polityce Energetycznej Polski do 2040 r.” oraz w „Programie polskiej energetyki jądrowej” przyjętymi przez Radę Ministrów RP odpowiednio 2 lutego 2021 r. i 2 października 2020 r., jako jedna z czterech możliwych lokalizacji elektrowni jądrowej w Polsce.

List Intencyjny wygaśnie po trzech latach i może zostać przedłużony o kolejny rok za zgodą wszystkich stron.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Informacja dystrybuowana przez: pap-mediaroom.pl

Leave a comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Wykorzystujemy pliki cookies.    Polityka Prywatności    Zarządzanie cookies
AKCEPTUJĘ