# Tags
#Biznes i finanse

Rozwój społecznej odpowiedzialności biznesu SANY Heavy Industry w 2022 roku

PEKIN, 28 kwietnia 2023 /PRNewswire/ — Firma SANY Heavy Industry („SANY”, SSE: 600031) ogłosiła dzisiaj swój coroczny raport na temat społecznej odpowiedzialności biznesu, prezentując szczegółowe postępy i osiągnięcia w dziedzinie strategii i praktyk odpowiedzialności społecznej, w tym dzielenie się doświadczeniami SANY w zakresie wyzwań związanych z zmianami klimatycznymi. Poprzez misję „Jakość zmienia świat”, SANY jest zobowiązana do współtworzenia lepszego świata wraz z klientami i partnerami. Co więcej, SANY wyraźnie wskazuje swoje przywództwo w rozwiązaniach mobilnych z alternatywnymi źródłami energii.

SANY ze swoją nową strategią zwiększa zaangażowanie w działania na rzecz zrównoważonego rozwoju, wspierając różne inicjatywy i projekty, które przyczyniają się do ochrony środowiska i społeczności lokalnych. Firma SANY utrzymuje swoją pozycję lidera w rozwiązaniach mobilnych z alternatywnymi źródłami energii, biorąc pod uwagę potrzeby klientów i dostarczając produkty i usługi, które zapewniają zrównoważony rozwój.

SANY ciągle ulepsza swoje korporacyjne zarządzanie i minimalizuje ryzyko, wdrażając strategię „inteligentnej cyfryzacji, elektryfikacji i internacjonalizacji”. Przyczynia się również do zrównoważonego rozwoju, stosując innowacyjne technologie i wprowadzając cele w zakresie ochrony środowiska, przyczyniając się tym samym do tworzenia zielonej gospodarki.

SANY wspiera także Cele Zrównoważonego Rozwoju ONZ, przyjmując postawę zgodną z polityką Chin w zakresie redukcji i zapobiegania zanieczyszczeń powietrza. Firma dba również o swoich pracowników, oferując im możliwość wzrostu i rozwoju talentów, a także uczestnicząc w wielu wydarzeniach o charakterze społecznym.

„SANY od zawsze aktywnie wypełnia swoje zobowiązania ekonomiczne, społeczne i środowiskowe w drodze do osiągnięcia zrównoważonego rozwoju. W perspektywie roku 2023 będziemy nadal wykorzystywać możliwości i współpracować z naszymi partnerami i wszystkimi zainteresowanymi stronami, aby podążać ścieżką zrównoważonego rozwoju, stawiając czoła globalnym wyzwaniom, tworząc większą wartość dla pracowników, akcjonariuszy i społeczeństwa oraz przyczyniając się do osiągnięcia globalnych celów zrównoważonego rozwoju” – powiedział Xiang Wenbo, prezes SANY Heavy Industry.

Pierwszy krok w kierunku realizacji globalnego planu SANY to rozszerzenie możliwości cyfryzacji w przedsiębiorstwie. Wykorzystanie nowoczesnych technologii cyfrowych, takich jak sztuczna inteligencja, robotyka, wirtualna i rozszerzona rzeczywistość, pozwoli na wykorzystanie wiedzy i doświadczenia, aby ułatwić tworzenie produktów i usług. Poprzez cyfryzację SANY będzie w stanie zwiększyć swoją wydajność i zapewnić wyższą jakość usług.

Kolejnym krokiem w realizacji globalnego planu SANY jest przyspieszenie elektryfikacji. Dzięki wykorzystaniu nowoczesnych technologii, takich jak baterie litowo-jonowe, technologia ładowania indukcyjnego i samochody elektryczne SANY będzie w stanie zastąpić energię pochodzącą z paliw kopalnych czystą energią i zmniejszyć emisję dwutlenku węgla do atmosfery.

Trzeci krok w realizacji planu SANY to umiędzynarodowienie. Dzięki międzynarodowemu zasięgowi i partnerstwom SANY będzie w stanie przyciągać i wykorzystywać nowe technologie, które są niezbędne do osiągnięcia sukcesu na międzynarodowym rynku. SANY będzie w stanie wykorzystać globalne zasoby, aby zapewnić wszystkim zainteresowanym stronom korzyści z rozwoju i innowacji.

Realizując inteligentną cyfryzację, elektryfikację i umiędzynarodowienie, globalny plan rozwoju SANY będzie w stanie zwiększyć wszechstronność i przyspieszyć transformację przedsiębiorstwa w celu osiągnięcia sukcesu na międzynarodowym rynku. SANY będzie w stanie wykorzystać nowoczesne technologie do tworzenia wysoce wydajnych i niskoemisyjnych produktów i usług, aby zapewnić korzyści wszystkim zainteresowanym stronom. Poprzez wykorzystanie międzynarodowych zasobów i technologii SANY będzie w stanie zwiększyć innowacyjność i przyczynić się do globalnego zrównoważonego rozwoju.

Grupa angażuje się w przekształcenie konwencjonalnych modeli produkcji i konsumpcji w zrównoważoną, ekologiczną i energooszczędną gospodarkę okrężną. Wykorzystując strategię inteligentnej cyfryzacji, przyczynia się do postępu technologicznego w branży, w szczególności w zakresie niskoemisyjnych procesów rozwoju produktu, integrując optymalizację czystych technologii dla maszyn budowlanych, w tym technologii czystej energii elektrycznej i wodorowej.

Firma SANY przewiduje, że do 2022 roku jej przychód z międzynarodowej sprzedaży wzrośnie do poziomu 36,571 mld juanów (5,3 mld USD), dzięki zwiększeniu inwestycji w rozszerzanie zasięgu i sieci dystrybucji.

Ponadto SANY dąży do wykorzystania innowacji technologicznych w celu zwiększenia wydajności przedsiębiorstwa. Inwestuje w zaawansowane technologie, aby zwiększyć innowacyjność produktów, zapewnić wysoką jakość i spełnić wymagania środowiskowe. Firma dąży także do wzmocnienia rozwoju ludzi i odpowiedzialności społecznej, tworząc korzystne warunki w kontekście otoczenia społecznego i naturalnego.

W 2022 roku firma SANY wyłożyła 7,826 mld juanów (1,13 mld USD) na badania i rozwój, w porównaniu do 1,68% wzrostu w porównaniu do poprzedniego roku. Inwestycje te stanowiły 9,78% całkowitych przychodów.

Aby zminimalizować zagrożenie dla zasobów naturalnych i środowiska, SANY wdrożyła w 2022 roku wiele inicjatyw. Firma zainwestowała 3,22 mln juanów (466 673,31 USD) w projekty fotowoltaiczne, dzięki którym zużycie czystej energii wyniosło 16,013 mln KWH rocznie, a średnia roczna produkcja wyniosła 900 tys. KWH. Ponadto, SANY wyłożyła ponad 140 milionów juanów (20,29 milionów USD) na kontrolę emisji gazów i zmniejszenie emisji lotnych związków organicznych o 134,83 tony.

SANY nieustannie wprowadza i ulepsza systemy zarządzania bezpieczeństwem produkcji oraz higieną pracy, aby zapewnić i wspierać dobre samopoczucie i bezpieczeństwo pracowników i dostawców. Ponadto firma organizuje różne wydarzenia, w tym zawody sportowe, wycieczki oraz spotkania integracyjne, które umożliwiają pracownikom wymianę doświadczeń, wzbogacenie ich życia społecznego i tworzenie przyjaznego środowiska pracy.

W roku 2022 SANY poświęciło 687,4 godzin wolontariatu i zainwestowało 45,769 mln juanów (6,63 mln USD), aby wesprzeć walkę z ubóstwem, pomoc w przypadku klęsk żywiołowych oraz promowanie inicjatyw pomocy publicznej.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o Grupie SANY, macierzystej spółce SANY Heavy Industry, odwiedź naszą stronę www.sanyglobal.com oraz nasze profile na Facebooku i YouTube, aby uzyskać najbardziej aktualne informacje.


Źródło wiadomości: pap-mediaroom.pl

Leave a comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Wykorzystujemy pliki cookies.    Polityka Prywatności    Zarządzanie cookies
AKCEPTUJĘ