# Tags

PROTEKTOR SA (30/2022) Zawarcie umowy o kredyt odnawialny.

Zarząd spółki działającej pod firmą PROTEKTOR Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000033534, akta rejestrowe której prowadzi Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, (dalej “Emitent” lub “Spółka”) niniejszym informuje, że w dniu 30 czerwca 2022 r. […]

PROTEKTOR SA (29/2022) Nabycie akcji przez osobę blisko związaną.

Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby peniące obowiązki zarządcze. Zarząd spółki działającej pod firmą PROTEKTOR Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie (dalej: “Spółka”) działając na podstawie art. 19 ust. 3 Rozporządzenia MAR informuje, że w dniu 29 czerwca 2022 r. Spółka otrzymała od Luma Holding Limited powiadomienie […]

SANWIL SA (8/2022) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZ SANWIL HOLDING S.A. w dniu 29.06.2022 r.

Zarząd SANWIL HOLDING S.A. informuje, że jedynym akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 29 czerwca 2022 r. w Lublinie (dalej: “Zgromadzenie”), był VALUE FIZ subfundusz 1 z siedzibą w Warszawie z 7 103 049 akcji, uprawniającymi do 7 103 049 głosów, stanowiących 100,00% liczby […]

PROTEKTOR SA (28/2022) Nabycie akcji przez osobę blisko związaną.

Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby peniące obowiązki zarządcze. Zarząd spółki działającej pod firmą PROTEKTOR Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie (dalej: “Spółka”) działając na podstawie art. 19 ust. 3 Rozporządzenia MAR informuje, że w dniu 26 czerwca 2022 r. Spółka otrzymała od Luma Holding Limited powiadomienie […]

PROTEKTOR SA (25/2022) Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie PROTEKTOR S.A. w dniu 24 czerwca 2022 r.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe Zarząd spółki działającej pod firmą PROTEKTOR Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie, zarejestrowanej w Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000033534 (“Spółka”), na podstawie § 19 ust. […]

PROTEKTOR SA (26/2022) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu PROTEKTOR S.A. w dniu 24 czerwca 2022 r.

Zarząd spółki działającej pod firmą PROTEKTOR Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie, zarejestrowanej w Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000033534 (“Spółka”), niniejszym przekazuje wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu […]

PROTEKTOR SA (27/2022) Nabycie akcji przez osobę blisko związaną.

Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby peniące obowiązki zarządcze. Zarząd spółki działającej pod firmą PROTEKTOR Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie (dalej: “Spółka”) działając na podstawie art. 19 ust. 3 Rozporządzenia MAR informuje, że w dniu 24 czerwca 2022 r. Spółka otrzymała od Luma Holding Limited powiadomienie […]

RELPOL SA (11/2022) Powołanie osób nadzorujących Spółkę

Zarząd Relpol S.A. informuje, że w związku z wygaśnięciem kadencji Rady Nadzorczej Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbyło się w dniu 24.06.2022 powołało w skład Rady Nadzorczej następujące osoby: 1. Adama Ambroziaka 2. Piotra Osińskiego 3. Agnieszkę Trompkę 4. Ewę Górską 5. Zbigniewa Derdziuka Życiorysy zawodowe powołanych osób. Adam Ambroziak Wykształcenie średnie. Kwalifikacje i zajmowane […]

PROTEKTOR SA (24/2022) Nabycie akcji przez osobę blisko związaną.

Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby peniące obowiązki zarządcze. Zarząd spółki działającej pod firmą PROTEKTOR Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie (dalej: “Spółka”) działając na podstawie art. 19 ust. 3 Rozporządzenia MAR informuje, że w dniu 24 czerwca 2022 r. Spółka otrzymała od Luma Holding Limited powiadomienie […]

PROTEKTOR SA (22/2022) Zbycie akcji przez osobę blisko związaną.

Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby peniące obowiązki zarządcze. Zarząd spółki działającej pod firmą PROTEKTOR Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie (dalej: “Spółka”) działając na podstawie art. 19 ust. 3 Rozporządzenia MAR informuje, że w dniu 22 czerwca 2022 r. Spółka otrzymała od Luma Holding Limited powiadomienie […]

Wykorzystujemy pliki cookies.    Polityka Prywatności    Zarządzanie cookies
AKCEPTUJĘ